تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب ماشین الات کشاورزی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

YS - برابر 3n
شرح محصول :
کلروفیل بوته، نیتروژن و مقدار رطوبت تغذیه مهم است و پارامتر فیزیولوژیک آنها بر اساس مهم برای لقاح بوته و آبیاری. استفاده نزدیکی طیف سنجی مادون قرمز، تست کلروفیل برگ، نیتروژن و مقدار رطوبت توسط طیف نزدیک به مادون قرمز غیر مخرب testing.Can غیرمخرب آزمایش سه گیاه تغذیه و رشد اطلاعات فیزیولوژی.
همچنین با استفاده از درجه حرارت سطح برگ و محیط زمان ابیاری را تشخیص میدهد.
http://top-instrument.com/Upload/UploadPic/2009-10/2009102042729922.jpg

پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390

مواد تاثیر گذار گیاهان دارویی

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: ماشین الات کشاورزی، 

مواد موثره گیاهان دارویی دو نوع هستند :
نوع اول مواد حاصل از سوخت و ساز اولیه { اساسأ ساکارید} یا مواد مورد نیاز و حیاتی، که در همه ی گیاهان سبز با عمل فتوسنتز به وجود می آیند.
نوع دوم مواد حاصل ازسوخت و ساز ثانویه که در اثر جذب ازت توسط گیاه تولید می شوند. این تولیدات ظاهرأ اغلب برای گیاه بدون فایده هستند، ولی بر عکس اثرات درمانی آنها قابل توجه است. منظور از این ترکیبات اسانس های روغنی ( یا اسانس طبیعی )، رزین ها و آلکالوئیدهای مختلف نظیر تریاک است.
عمومأ این مواد در حالت طبیعی به طور خالص یافت نمی شوند و به حالت ترکیب با عناصر دیگری همراهند که به صورت مکمل اثرات آنها را تقویت می کنند. با این حال حتی اگرگیاه دارویی فقط یک ماده فعال داشته باشد باز اثر آن روی بدن انسان مفید تر از همان ماده در حالت به دست آمده از سنتز شیمیایی است.
مواد موجود در گروههای اصلی :

ادامه مطلب

سیستم های مورد نیاز یک تراکتور خودکار کوچک چکیده این مقاله تعدادی از سیستم های مورد نیاز یک تراکتور کوچک اتوماتیک را پیشنهاد می کند که شامل صفات فیزیکی در کنار خصائص حر کتی در زمینه فعالیت ها و شرایط مشخص می باشد .تراکتور باید از نظر فیزیکی کوچک ، سبک وزن ، قابل اطمینان و دارای وسایل ارتباطی سریع که به آسانی مدیریت می شوند باشد .5 موضوع داخلی و 13 موضوع خارجی برای راه اندازی حرکت ها ی مختلف، شناسایی شدند که می توان در راه اندازی رفتار های مختلف از آن ها استفاده کرد . 4 روش عملیاتی برای تراکتور مشخص شد که شناسایی یا اکتشاف محل کار ( زمین زراعی ) و وجین کردن علف هرزبه عنوان دو وظیفه عمده برای خودکار شدن شناخته و تعریف شدند .

واژه های کلیدی : تراکتور خودکار ،ربات های کشاورز، رفتار،سیستم های مورد نیاز

مقدمه:

پیشرفت ها در اطلاعات و تکنولوژی IT تغییرات معنی داری در اغلب نظام های کلی ،از جمله کشاورزی ایجاد کرده است .اغلب، نتایج فرآیند های برنامه های کامپیوتری نیاز به ورودی های زیادی دارند به همین دلیل وجود نرم افزار های خود تعریف گر، که برنامه هایی از نظر تکنیکی پیشرفته اند،لازم می باشد تا خودرو بتواند خودش را با نیاز های مخصوص استفاده کننده تطبیق دهد.

ادامه مطلب

در موتورهای دیزل، روغن های گیاهی یکی از جانشین ها یا مکمل های جالب برای سوخت های فسیلی محسوب می شوند. آزمایشات در اکثر کشورها نشان داده اند که روغن های گیاهی را علی رغم محدودیت هایش، می توان با موفقیت در موتورهای دیزلی بکار برد.

روغن های گیاهی یا نباتی(VO) آمیزه ای از تری گلسیریدها هستند که در واقع استرهای گلیسیریدی اسیدهای چرب محسوب می شوند. مدت کوتاهی است که این مواد روغنی به عنوان سوخت موتورهای دیزلی بکار گرفته می شوند. اطلاعات و تجربیات در مورد کاربرد طولانی مدت روغن های گیاهی به عنوان سوخت محدودند. با این حال، مشکلاتی از قبیل گرفتگی نازل های انژکتور، چسبیدن رینگ های پیستون، و پلیمریزه شدن روغن در محفظه میل لنگ گزارش شده اند. مطالعات جهت رفع این مشکلات و بررسی سایر محدودیت ها در این زمینه ادامه دارند. بر اساس یافته های کوتاه مدت، نتایج زیر را می توان در کاربرد روغن های گیاهی به عنوان سوخت جایگزین نوشت:

1- کاربرد VO چه بطور خالص و چه بطور ترکیبی، در موتورهایی که محفظه پیش احتراق دارند، بهتر از موتورهای معمولی که در آنها تزریق مستقیم داریم، جواب می دهد.

2-  عمده ترین مشکل مصرف VO در موتورها ناشی از سوخت ناقص آن می باشد.

3- اگر شرایط سوخت مناسب بوده و تعویض روغن بطور مرتب انجام گیرد، روغن در محفظه میل لنگ تجمع نکرده(پلیمریزه نمی شود) و روانکاری در این قسمت با مشکلی مواجه نخواهد شد.

ادامه مطلب

تا قبل از سال 1950 برای كنترل آفات و بیماریهای خاكزاد ، اقدام به تعویض خاك بستر پس از چند دوره تولید شده.                       در طی دهه 1950 روش پر زحمت و زمان بر تعویض خاك بستر از رونق افتاد و ضد عفونی خاك جایگزین آن گردید                                . امروزه  عمل ضد عفونی خاك بستر در تمام گلخانه ها بعنوان یك روش معمول و استاندارد انجام می گیرد.     
ضدعفونی خاك شامل :   روشهای غیر شیمیایی   روشهای شیمیایی
روشهای  غیر شیمیایی ضد عفونی خاك معمولاً با افزایش دمای خاك توسط: بخار آب تابش خورشیدی
در این روش تنها پاتوژنهای بیماریزا بطور انتخابی از بین رفته ولی تعداد زیادی از ارگانیزمهای مفید در خاك باقی مانده و در برابر استقرار مجدد عوامل بیماریزا مقاومت می كنند بنابراین ضدعفونی به معنی پاستوریزه كردن خاك است نه استریل نمودن.

بدلیل اینكه اكثر عوامل بیماریزای خاكزی در دمای 60 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه از بین می روند و تعداد بیشماری از ارگانیزمهای مفید در این دما زنده می مانند معمولا از این دما برای ضد عفونی استفاده می گردد                          .
  مراحل ضد عفونی با بخار آب آماده سازی بستر خاك بستر قبل از ضد عفونی باید كاملاً نرم و نفودپذیر گردد ، تا انتقال بخار و گرمای ناشی از آن در تمامی بستر به سرعت انجام گیرد.
خاك بستر نباید خشك باشد زیرا: محیط خشك مانند عایق عمل كرده و در برابر انتقال دما مقاومت می نماید. مرطوب بودن خاك علاوه بر انتقال بهتر گرما باعث جوانه زدن بذور علفهای هرز و تندش اسپور مقاوم قارچ ها و باكتری ها شده كه به حرارت حساس می باشند.
شرایط بستر :

ادامه مطلب

1-عملیات فرآوری پسته


الف- پوست گیری

‏ پوست گیری پسته در گذشته با دست انجام می شد و پوست نازك خارجی با دست از پوست درونی سخت جدا می گردد . در ‏این روش پوست درونی پسته سفیدتر می ماند ولی به این دلیل كه وقت زیادی صرف می شود مقرون به صرفه نیست . امروزه ‏پوست گیری پسته با ماشینهای بزرگ و كوچك و با ظرفیت های مختلف انجام می گیرد .‏

ب- پوك گیری

‏ پسته های سبك و پوستهای همراه توسط دستگاهی به نام پوك گیر كه بر اساس فشار هوا كار می كند جدا می گردند .

ج- گوگیری ‏

در مناطق پسته خیز ، به پسته هایی كه پوست آنها گرفته نشده است "گو" گفته می شود . این عمل توسط دستگاهی به نام گوگیر ‏صورت می گیرد .‏
د- حوض شناوری‏

هدف از این مرحله جداسازی پسته های نارس و آسیب دیده كه وزن كمی دارند به كمك سیال می باشد .‏

ه- نم گیری

در نم گیری مقداری از رطوبت پسته و آبی كه از مرحله آماده سازی ، همراه پسته است گرفته می شود .

و- سورت ‏

قبل از ورود پسته به مرحله خشك كن آشغالهای موجود ، پسته ها با رنگهای نامناسب و یا پوست گیری نشده توسط كارگران ‏جدا می شوند. تصویر بالا خط فرآوری پسته را نشان میدهد.


‏2- خشک کردن پسته


‏برای خشك كردن پسته از دستگاههای مختلف خشك كردن با هوای گرم استفاده می شود كه امكان خشك كردن ‏سریع و بدون آلودگی پسته را فراهم می كند . مدت زمان خشك كردن به درجه حرارت هوای گرم ، سرعت ورود هوا و عمق ‏انبارش بستگی دارد.‏
 

   
 
 
 

سه شنبه 19 آبان 1388

های دستی

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: باغداری، ماشین الات کشاورزی، 

ابزارهای دستی كه در گلكاری، سبزی كاری و درختكاری مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از نظر اندازه و شكل، مناسب كار جسمانی بوده و وزن آن‌ها تا آنجا كه به كیفیت جنسشان آسیبی وارد نیاورد، سبك باشند. این وسایل باید همیشه تمیز نگه داشته شوند و قسمت‌های رنگ نخورده فلزی باید هر از چندی یك بار رغن كاری شوند. وسایل كوچك برای حفظ بهتر در موقعی كه به آن‌ها نیاز نیست باید روی دیوار به میخ یا قلاب آویزان شوند. مهم‌ترین ابزارهای دستی كه در باغبانی به كار می‌روند به قرار زیرند:
1- بیل ساختمان‍ی :
  یك نوع بیل است كه برای تسطیح زمین، مرزبندی و آبیاری استفاده می‌شود و به بیل ساختمانی معروف است. دارای یك صفحه فلزی به شكل مستطیل با كمی فرورفتگی در وسط می‌باشد. لبه بیل كه در خاك فرو می‌رود به شكل نیم دایره است.
 2- بیل نك باریك:
نوع دوم  كه برای برگرداندن یا پابیل كردن زمین و همچنین گوده زدن به كار می‌رود به نام بیل نك باریك (بیل نك تیز) معروف است. قسمت فلزی این نوع بیل ذوزنقه‌ای شكل است و گاهی روی دسته آن زایده‌ای از تخته، برای قرار دادن پا و فشار آوردن بر خاك‌های سخت وجود دارد.

ادامه مطلب

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :