کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

جمعه 11 بهمن 1392

بررسی روشهای علمی عصاره گیری و مزایا و معایب هریک

نویسنده:   طبقه بندی:

جهت استخراج علمی و آزمایشگاهی ترکیبات موجود در گیاهان داروئی بطور کلی امروزه بیش از
همه از روش های ماسراسیون و پرکولاسیون استفاده به عمل می آید که ذیلا بًه طور مشروح توضیح
داده می شوند:
روشماسراسیون ) خیساندن (
برای انجام این روش گیاه خرد شده را در ظرفی که از جنس مناسب باشد ) شیشه، استیل، چینی
و غیره ( داخل نموده و مقدار ذکر شده از حلال را بر روی آن می ریزند. برای اینکه از تغییرات
شیمیایی، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل از تابش نور بر روی مواد متشکله گیاهی، جلوگیری
شود عمل عصاره گیری را در مکانی که از تابش مستقیم خورشید محفوظ است، انجام و با محکم کردن
درب ظرف عصاره گیری از تبخیر حلال جلوگیری می نمایند. عمل عصاره گیری را ضمن تکان دادن و
یا همزدن مکرر 5 روز تمام در حرارت اتاق ادامه داده و بعد از این زمان که تعادل غلظت مواد موجود در
حلال و بافت گیاهی برقرار گردیده است، عمل عصاره گیری را خاتمه داده و سپس عصاره حاصل را
صاف نموده و باقیمانده گیاهی را با دستگاه پرس تحت فشار قرار میدهند. در خاتمه عصاره ها را با هم
مخلوط و جهت ته نشین شدن رسوبات و کدورت حاصل 5 روز تمام در حرارت کمتر از 15 درجه
سانتی گراد نگهداری نموده و سپس با احتیاط از تبخیر شدن حلال آن را صاف و در صورت لزوم
براساس میزان مواد موثره، عصاره را تنظیم می نمایند. از مزایای روش ماسراسیون این است که این

روش بدون به کار بردن دستگاه ها و ابزار های پیچیده و در یک محیط کار محدود قابل انجام بوده و با
به کار بردن حلال های یکنواخت می توان به کمک این روش عصاره هایی با میزان مواد موثره
یکنواخت به دست آورد. از معایب این روش، زمان طولانی انجام عصاره گیری می باشد که می تواند
موجب از بین رفتن مواد دارویی در باقیمانده گیاهی گردد. روش ماسراسیون را باید هنگامی به کار برد
که گیاه مورد عصاره گیری دارای مقدار کم یا فاقد مواد غیر محلول سلولی باشد.
روش پرکولاسیون
با این روش می توان عمل عصاره گیری را به طور کامل انجام داد. برای انجام این روش از دستگاه
پرکولاتور که اغلب به صورت استوانه ای یا قیفی ساخته شده، استفاده می گردد. در انتهای این ظرف
یک شیر مناسب تعبیه شده است که به وسیله آن می توان به خوبی سرعت خروج عصاره تهیه شده را
تنظیم نمود. در کل نسبت ارتفاع پرکولاتور به میزان پودر گیاهی مورد عصاره گیری 5 به 1 می باشد.
به طور کلی شکل استوانه ای ظرف باعث تسهیل در عمل تخلیه پرکولاتور می گردد. جهت انجام عصاره
گیری داروهای گیاهی خرد شده را قبل از داخل کردن به پرکولاتور با 30 درصد از حلال مورد نظر
مرطوب نموده و توده حاصل را دو ساعت تمام به حال خود باقی می گذارند. این عمل از خشک شدن و
شکاف برداشتن محتویات گیاهی داخل پرکولاتور در مراحل بعد جلوگیری می نمایند. باید توجه داشت
که به این ترتیب مقدار اضافه حجم در توده حاوی دارو ایجاد می شود که در غیر این صورت این عمل
در داخل پرکولاتور باعث آسیب رساندن به ظرف می شود. داروی گیاهی مرطوب شده را سپس از
طریق غربال های مخصوص به صورت یکنواخت داخل پرکولاتور می نمایند. بدین ترتیب در اثر
خیساندن اولیه، دیواره های سلولی برای پذیرش حلال عصاره گیری آماده می شود. ضمن وارد کردن
یکنواخت مواد گیاهی به داخل پرکولاتور فشار ملایمی هم بر روی توده گیاهی وارد می نمایند. روی
سطح گیاهان مرطوب را با کاغذ صافی پوشانده و با چند استوانه شیشه ای از جا به جا شدن ذرات
گیاهی بر روی آن جلوگیری می کنند. باید توجه داشت که قبل از وارد کردن محتویات گیاهی به
پرکولاتور بر روی صفحه مشبک که در انتهای تحتانی پرکولاتور قرار دارد لایه ای از پنبه قرار داد.
سپس بقیه حلال را بر روی توده گیاهی اضافه نموده و سعی می نمایند که حلال به طور یکنواخت در
کل توده گیاهی نفوذ کند. در هنگام وارد کردن حلال بر روی توده گیاهی باید توجه داشت که شیر
پرکولاتور باز باشد، تا هوای داخل پرکولاتور کاملا خًارج گردد. به محض اینکه اولین قطرات عصاره
شروع به خارج شدن نماید شیر را بسته و برای مدت 24 تا 48 ساعت عمل پرکولاسیون را در حالی که
حلال به طور کامل روی توده گیاهی را پوشانده باشد ادامه می دهند. در طول این مدت عمل تورم
تکمیل شده و عمل ماسراسیون بینا بینی انجام می پذیرد. بعد از این مدت می گذارند ضمن ورود مرتب
حلال از بالا عصاره قطره قطره از پرکولاتور خارج گردد. سپس سرعت خروج عصاره را بین 4 تا 6 قطره
در هر دقیقه به نسبت هر 100 گرم از پودر گیاهی مورد عصاره گیری تنظیم می نمایند. باید در نظر
داشت عصاره ای که در ابتدا از پرکولاتور خارج می شود حاوی مقادیر زیادی از مواد متشکله موجود در
گیاه بوده و تدریجا عًصاره خارج شده رقیق تر می گردد.
روش سوکسله
این طریقه که توسط دانشمند معروف سوکسله 11 ابداع شده است که در حقیقت یک عمل
پرکولاسیون مداوم میباشد. در این روش ماده گیاهی را در محفظه ای 12 که اکثرا اًز جنس کاغد تهیه
می شود قرار داده و داخل دستگاه سوکسله وارد می نمایند. در این حال با تبخیر مرتب حلال از بالن
تحتانی، به طور مداوم حلال خالص بر روی ماده گیاهی قرار گرفته و موجب خروج کامل مواد موثره از
درون سلول های گیاهی می گردد. با این دستگاه فقط میتوان از حلال های خالص فرار و یا مخلوطی از
حلال هایی که دارای نقطه جوش پایینی هستند استفاده نمود. از این روش به طور کلی برای تهیه
عصاره ها در مقیاس آزمایشگاهی و به منظور اهداف کنترل استفاده می گردد.
در ادامه روش صنعتی عصاره گیری از گیاهان داروئی شرح داده می شود:
در طی فرایند عصاره گیری، ریشه ها پس از ورود به کارخانه خرد شده و سپس به کمک آب (یا سایر
حلال ها) و حرارت عصاره گیری می شوند که مراحل عملیات با توجه به گوناگونی ماشین آلات ساخت
شرکتهای مختلف سازنده تا حدودی شبیه به هم بوده و تقریبا بشرح زیر است :
الف- آماده سازی ریشه
ریشه ها از نقاط مختلف جمع آوری و به کارخانه حمل گردیده ،سپس ریشه ها در کارخانه انباشته
شده که اصطلاحا به آن کوپه می گویند. سپس در مجاورت آفتاب و هوای گرم تابستان به مدت دو ماه
قرار گرفته تا کاملا خشک شود سپس ضایعات ریشه و سر شاخه ها حذف گردیده، ریشه های تمیز
شده به انبار حمل می گردند. پس از تخلیه ریشه ها آنها را در سطح انبار پهن نموده و با رفت و آمد
کمپرسی و لودر بر روی ریشه ها باعث خرد شدن ریشه می شوند تا ریشه های نرم شده بهتر در آسیاب
خرد شوند.
ریشه ها توسط تسمه نقاله بر روی سرند ریخته شده و گرد و خاك آنها گرفته می شود. سپس توسط
نوار نقاله به آسیاب منتقل گردیده و بصورت قطعات یک اینچی خرد می گردند. ریشه های خرد شده
پس از انتقال به انبار توسط کارگران در کیسه های پنجاه کیلوئی جمع آوری می گردند. سپس کیسه
های پنجاه کیلوئی توسط تسمه نقاله برای خوراك یا تغذیه دستگاه استخراج کننده فرستاده می شوند.
ب- دستگاه استخراج کننده
دراین مرحله کیسه های حاوی ریشه در دستگاه استخراج کننده ریخته می شوند و به مدت 2 الی
2/5 ساعت توسط نیروی بخار آب در درجه حرارت 200 الی 250 درجه سانتیگراد جوشانده میشود تا
شیره ریشه گرفته شود. جنس این دستگاه از استیل فشرده است و شیره حاصله در آن پس از سپری
2 ساعت در یک تانک تصفیه، تخلیه می گردد. / شدن 5
ج( تانک تصفیه
2 ساعت شیره تولیدی خود را نگه می دارد. در این تانک توری بسیار / تانک تصفیه در حدود 5
ظریفی وجود دارد تا شیره از آن عبور نموده وتفاله احتمالی موجود درآن گرفته شود. شیره جهت
تصفیه بهتر برای مرحله دوم فیلتر می گردد.
د-دستگاه تبخیر کننده
شیره از صافی دیگری عبور داده شده و به دستگاه تبخیر کننده ریخته می شود. شیره دریافتی حدود
300 درجه سانتی گراد حرارت داده شده ( نیروی بخار ) که اجرای این عمل باعث می گردد تا شیره
40 درصد آب از آن گرفته شود. شیره بدست آمده - سبک به شیره سنگین تبدیل گردیده وتا حدود 50
به دستگاه اسپری درایر جهت پودر شدن منتقل می گردد.
ه- دستگاه اسپری درایر
شیره از دستگاه تبخیر کننده بوسیله پمپ برای تغذیه یا خوراك فرستاده می شود. سپس بوسیله
حرارت خشک ( گرما ) وخارج نمودن بخارات از دستگاه اسپری درایر شیره به پودر تبدیل می شود و
برای سیلو یا تانکر ذخیره پودر فرستاده می شود. پودرهای حاصله در کیسه های 50 کیلوگرمی در دو

پوشش نایلون و پلی پروپیلن ریخته و بسته بندی می گردد.

Sheri
دوشنبه 22 مرداد 1397 07:52 ق.ظ
Just wish to say your article is as astonishing.
The clearness in your post is simply spectacular and
that i can assume you are an expert in this subject.

Well together with your permission allow me to snatch your RSS feed to
keep updated with coming near near post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.
buy viagra no prescription uk
پنجشنبه 18 مرداد 1397 08:05 ق.ظ
tadalafil cheap online
cheap viagra cialis
where can i get non prescription viagra
viagra buy canada
چهارشنبه 17 مرداد 1397 08:50 ب.ظ
buy viagra nz
buy cheap viagra uk
daily use cialis online
canadian pharmacies online
پنجشنبه 4 مرداد 1397 07:44 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacy online</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>legitimate canadian pharmacies</a>
cialis generika in deutschland bestellen
دوشنبه 18 تیر 1397 02:02 ق.ظ
canada drug
difficult get prescription cialis
canadian pharmacy cialis
can i buy viagra in bali
discount pharmacy
buy cialis bangkok
no 1 canadian pharcharmy online
generic viagra prescription
canadian pharmacy viagra
buy viagra nz online
شنبه 16 تیر 1397 12:09 ق.ظ
canada pharmacy
viagra untuk price
lloyds pharmacy online
jANAH Stone
شنبه 9 تیر 1397 01:55 ق.ظ
Heya і'm for the firѕt time here. Ι came across thiѕ board аnd Ι find It гeally
useful & іt helped me оut a lot. I hpe to give something baϲk and
help оthers ⅼike үou aided me.
Forster
پنجشنبه 31 خرداد 1397 08:54 ب.ظ
I'm noot sure еxactly ѡhy but tһis site is loading incredibly slow fоr me.
Is anyߋne else һaving tһis issue or is itt a issue on my end?
I'll check Ьack lɑter and see іf the probⅼem ѕtill exists.
claus
چهارشنبه 30 خرداد 1397 11:20 ق.ظ
I'm not sure where you аre ɡetting yоur informаtion, but
great topic. I neеds to spend some time learning morе or underrstanding more.
Tһanks fоr fantastic іnformation I was lookіng fօr tһis info for mmy mission.
Bogdan
سه شنبه 29 خرداد 1397 11:43 ق.ظ
Wһat's up mates, pleasant post ɑnd nice urging commented
hеre, I am reaⅼly enjoyinbg by thesе.
generic viagra
یکشنبه 27 خرداد 1397 04:29 ب.ظ
epharmacy
generic viagra 100mg
online pharmacy
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:18 ب.ظ

Whoa tons of terrific facts!
cialis per paypa we recommend cheapest cialis side effects for cialis il cialis quanto costa cialis australia org buy name brand cialis on line cialis generico postepay cialis ahumada cialis with 2 days delivery brand cialis generic
Eyelash
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 02:06 ب.ظ
Heyaa i am for the first time here. I came across this board
and I to find It truly helpful & it helped me out a
lot. I hope to present something back and aid others like yoou aided
me.
Sherwin
جمعه 14 اردیبهشت 1397 01:38 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be
honest but your blogs really nice, keep itt up! I'll go ahead and bookmark yur site to come back later.
Many thanks
lumigan hallucinations
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 05:37 ق.ظ
An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this.
And he in fact ordered me dinner simply because I discovered it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thank for tthe meal!!
But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your
web site.
Viagra online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:44 ب.ظ

Kudos. I appreciate this.
lowest price viagra cheapest viagra online buyviagra how to order viagra online buy pfizer viagra viagra cheap buy viagra cheap online generic viagra pharmacy where can i buy cheap viagra where to buy viagra safely online
depforce plus rx
جمعه 31 فروردین 1397 11:35 ب.ظ
Does your blog have a contat page? I'm havving a tough time locatig itt but, I'd
like tto send you an e-mail. I've got some recommendatiuons
for your blog yoou might bbe intereseted in hearing.
Eiher way, ggreat website and I loook forward too seing it improve over time.
canadian pharmacies shipping to usa
شنبه 25 فروردین 1397 10:45 ب.ظ
mail order viagra online
canadian pharmacies shipping to usa
generic viagra buy canada
generic viagra
جمعه 24 فروردین 1397 01:59 ب.ظ
buy viagra in america
generic viagra
viagra buy cvs
viagra online without prescription
جمعه 24 فروردین 1397 11:15 ق.ظ
generic viagra cheap uk
viagra online without prescription
viagra sale shops
getroman scam
جمعه 24 فروردین 1397 04:35 ق.ظ
you're reaⅼly a excellent webmaster. Τһe site loading velocity іs amazing.

It ѕeems that you аге ɗoing any distinctive trick.
In ɑddition, Ꭲhe ϲontents are masterpiece. yоu'ᴠe performed ɑ ցreat job on this matter!
achat viagra super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:42 ق.ظ
If ѕome one neеds tⲟ bе updated ᴡith most up-to-dаte technologies tһen he must be pay a visit thiѕ website and be uρ tо date all the tіmе.
generic tadalafil
چهارشنبه 22 فروردین 1397 11:44 ق.ظ
cheap cialis soft tabs
generic tadalafil
cialis pills for women
generic cialis
چهارشنبه 22 فروردین 1397 11:22 ق.ظ
buy viagra in canada
generic cialis
order viagra nz
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 04:36 ق.ظ

Thanks a lot! Terrific information.
viagra vs cialis can i take cialis and ecstasy no prescription cialis cheap does cialis cause gout prezzo cialis a buon mercato cialis tablets buy online cialis 5mg canadian discount cialis are there generic cialis buy cialis sample pack
viagra online
چهارشنبه 15 فروردین 1397 06:53 ق.ظ
viagra sale asda
viagra online
viagra sale sa
viagra cost
چهارشنبه 15 فروردین 1397 03:12 ق.ظ
viagra cheap online
viagra cost
site es cheap viagra
viagra generic
جمعه 10 فروردین 1397 01:17 ق.ظ
do you have to be 18 to buy viagra
viagra generic
cheap viagra tablets
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 09:02 ب.ظ
Нello, I think your website mіght Ƅe haqving
browser compatibility issues. Ꮤhen I lopk at your website
in Ιе, iit looks fіne bᥙt whеn ᧐pening iin Internet Explorer, іt haas some overlapping.
Ι just wanteԀ to give y᧐u a quick heads սp!
Other thеn that, gгeat blog!
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 03:18 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
buy cialis walgreens price for cialis cialis 05 cialis tablets australia dose size of cialis i recommend cialis generico cialis efficacit safe dosage for cialis look here cialis cheap canada i recommend cialis generico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60

لینکستان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :