کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

جهت استخراج علمی و آزمایشگاهی ترکیبات موجود در گیاهان داروئی بطور کلی امروزه بیش از
همه از روش های ماسراسیون و پرکولاسیون استفاده به عمل می آید که ذیلا بًه طور مشروح توضیح
داده می شوند:
روشماسراسیون ) خیساندن (
برای انجام این روش گیاه خرد شده را در ظرفی که از جنس مناسب باشد ) شیشه، استیل، چینی
و غیره ( داخل نموده و مقدار ذکر شده از حلال را بر روی آن می ریزند. برای اینکه از تغییرات
شیمیایی، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل از تابش نور بر روی مواد متشکله گیاهی، جلوگیری
شود عمل عصاره گیری را در مکانی که از تابش مستقیم خورشید محفوظ است، انجام و با محکم کردن
درب ظرف عصاره گیری از تبخیر حلال جلوگیری می نمایند. عمل عصاره گیری را ضمن تکان دادن و
یا همزدن مکرر 5 روز تمام در حرارت اتاق ادامه داده و بعد از این زمان که تعادل غلظت مواد موجود در
حلال و بافت گیاهی برقرار گردیده است، عمل عصاره گیری را خاتمه داده و سپس عصاره حاصل را
صاف نموده و باقیمانده گیاهی را با دستگاه پرس تحت فشار قرار میدهند. در خاتمه عصاره ها را با هم
مخلوط و جهت ته نشین شدن رسوبات و کدورت حاصل 5 روز تمام در حرارت کمتر از 15 درجه
سانتی گراد نگهداری نموده و سپس با احتیاط از تبخیر شدن حلال آن را صاف و در صورت لزوم
براساس میزان مواد موثره، عصاره را تنظیم می نمایند. از مزایای روش ماسراسیون این است که این

روش بدون به کار بردن دستگاه ها و ابزار های پیچیده و در یک محیط کار محدود قابل انجام بوده و با
به کار بردن حلال های یکنواخت می توان به کمک این روش عصاره هایی با میزان مواد موثره
یکنواخت به دست آورد. از معایب این روش، زمان طولانی انجام عصاره گیری می باشد که می تواند
موجب از بین رفتن مواد دارویی در باقیمانده گیاهی گردد. روش ماسراسیون را باید هنگامی به کار برد
که گیاه مورد عصاره گیری دارای مقدار کم یا فاقد مواد غیر محلول سلولی باشد.
روش پرکولاسیون
با این روش می توان عمل عصاره گیری را به طور کامل انجام داد. برای انجام این روش از دستگاه
پرکولاتور که اغلب به صورت استوانه ای یا قیفی ساخته شده، استفاده می گردد. در انتهای این ظرف
یک شیر مناسب تعبیه شده است که به وسیله آن می توان به خوبی سرعت خروج عصاره تهیه شده را
تنظیم نمود. در کل نسبت ارتفاع پرکولاتور به میزان پودر گیاهی مورد عصاره گیری 5 به 1 می باشد.
به طور کلی شکل استوانه ای ظرف باعث تسهیل در عمل تخلیه پرکولاتور می گردد. جهت انجام عصاره
گیری داروهای گیاهی خرد شده را قبل از داخل کردن به پرکولاتور با 30 درصد از حلال مورد نظر
مرطوب نموده و توده حاصل را دو ساعت تمام به حال خود باقی می گذارند. این عمل از خشک شدن و
شکاف برداشتن محتویات گیاهی داخل پرکولاتور در مراحل بعد جلوگیری می نمایند. باید توجه داشت
که به این ترتیب مقدار اضافه حجم در توده حاوی دارو ایجاد می شود که در غیر این صورت این عمل
در داخل پرکولاتور باعث آسیب رساندن به ظرف می شود. داروی گیاهی مرطوب شده را سپس از
طریق غربال های مخصوص به صورت یکنواخت داخل پرکولاتور می نمایند. بدین ترتیب در اثر
خیساندن اولیه، دیواره های سلولی برای پذیرش حلال عصاره گیری آماده می شود. ضمن وارد کردن
یکنواخت مواد گیاهی به داخل پرکولاتور فشار ملایمی هم بر روی توده گیاهی وارد می نمایند. روی
سطح گیاهان مرطوب را با کاغذ صافی پوشانده و با چند استوانه شیشه ای از جا به جا شدن ذرات
گیاهی بر روی آن جلوگیری می کنند. باید توجه داشت که قبل از وارد کردن محتویات گیاهی به
پرکولاتور بر روی صفحه مشبک که در انتهای تحتانی پرکولاتور قرار دارد لایه ای از پنبه قرار داد.
سپس بقیه حلال را بر روی توده گیاهی اضافه نموده و سعی می نمایند که حلال به طور یکنواخت در
کل توده گیاهی نفوذ کند. در هنگام وارد کردن حلال بر روی توده گیاهی باید توجه داشت که شیر
پرکولاتور باز باشد، تا هوای داخل پرکولاتور کاملا خًارج گردد. به محض اینکه اولین قطرات عصاره
شروع به خارج شدن نماید شیر را بسته و برای مدت 24 تا 48 ساعت عمل پرکولاسیون را در حالی که
حلال به طور کامل روی توده گیاهی را پوشانده باشد ادامه می دهند. در طول این مدت عمل تورم
تکمیل شده و عمل ماسراسیون بینا بینی انجام می پذیرد. بعد از این مدت می گذارند ضمن ورود مرتب
حلال از بالا عصاره قطره قطره از پرکولاتور خارج گردد. سپس سرعت خروج عصاره را بین 4 تا 6 قطره
در هر دقیقه به نسبت هر 100 گرم از پودر گیاهی مورد عصاره گیری تنظیم می نمایند. باید در نظر
داشت عصاره ای که در ابتدا از پرکولاتور خارج می شود حاوی مقادیر زیادی از مواد متشکله موجود در
گیاه بوده و تدریجا عًصاره خارج شده رقیق تر می گردد.
روش سوکسله
این طریقه که توسط دانشمند معروف سوکسله 11 ابداع شده است که در حقیقت یک عمل
پرکولاسیون مداوم میباشد. در این روش ماده گیاهی را در محفظه ای 12 که اکثرا اًز جنس کاغد تهیه
می شود قرار داده و داخل دستگاه سوکسله وارد می نمایند. در این حال با تبخیر مرتب حلال از بالن
تحتانی، به طور مداوم حلال خالص بر روی ماده گیاهی قرار گرفته و موجب خروج کامل مواد موثره از
درون سلول های گیاهی می گردد. با این دستگاه فقط میتوان از حلال های خالص فرار و یا مخلوطی از
حلال هایی که دارای نقطه جوش پایینی هستند استفاده نمود. از این روش به طور کلی برای تهیه
عصاره ها در مقیاس آزمایشگاهی و به منظور اهداف کنترل استفاده می گردد.
در ادامه روش صنعتی عصاره گیری از گیاهان داروئی شرح داده می شود:
در طی فرایند عصاره گیری، ریشه ها پس از ورود به کارخانه خرد شده و سپس به کمک آب (یا سایر
حلال ها) و حرارت عصاره گیری می شوند که مراحل عملیات با توجه به گوناگونی ماشین آلات ساخت
شرکتهای مختلف سازنده تا حدودی شبیه به هم بوده و تقریبا بشرح زیر است :
الف- آماده سازی ریشه
ریشه ها از نقاط مختلف جمع آوری و به کارخانه حمل گردیده ،سپس ریشه ها در کارخانه انباشته
شده که اصطلاحا به آن کوپه می گویند. سپس در مجاورت آفتاب و هوای گرم تابستان به مدت دو ماه
قرار گرفته تا کاملا خشک شود سپس ضایعات ریشه و سر شاخه ها حذف گردیده، ریشه های تمیز
شده به انبار حمل می گردند. پس از تخلیه ریشه ها آنها را در سطح انبار پهن نموده و با رفت و آمد
کمپرسی و لودر بر روی ریشه ها باعث خرد شدن ریشه می شوند تا ریشه های نرم شده بهتر در آسیاب
خرد شوند.
ریشه ها توسط تسمه نقاله بر روی سرند ریخته شده و گرد و خاك آنها گرفته می شود. سپس توسط
نوار نقاله به آسیاب منتقل گردیده و بصورت قطعات یک اینچی خرد می گردند. ریشه های خرد شده
پس از انتقال به انبار توسط کارگران در کیسه های پنجاه کیلوئی جمع آوری می گردند. سپس کیسه
های پنجاه کیلوئی توسط تسمه نقاله برای خوراك یا تغذیه دستگاه استخراج کننده فرستاده می شوند.
ب- دستگاه استخراج کننده
دراین مرحله کیسه های حاوی ریشه در دستگاه استخراج کننده ریخته می شوند و به مدت 2 الی
2/5 ساعت توسط نیروی بخار آب در درجه حرارت 200 الی 250 درجه سانتیگراد جوشانده میشود تا
شیره ریشه گرفته شود. جنس این دستگاه از استیل فشرده است و شیره حاصله در آن پس از سپری
2 ساعت در یک تانک تصفیه، تخلیه می گردد. / شدن 5
ج( تانک تصفیه
2 ساعت شیره تولیدی خود را نگه می دارد. در این تانک توری بسیار / تانک تصفیه در حدود 5
ظریفی وجود دارد تا شیره از آن عبور نموده وتفاله احتمالی موجود درآن گرفته شود. شیره جهت
تصفیه بهتر برای مرحله دوم فیلتر می گردد.
د-دستگاه تبخیر کننده
شیره از صافی دیگری عبور داده شده و به دستگاه تبخیر کننده ریخته می شود. شیره دریافتی حدود
300 درجه سانتی گراد حرارت داده شده ( نیروی بخار ) که اجرای این عمل باعث می گردد تا شیره
40 درصد آب از آن گرفته شود. شیره بدست آمده - سبک به شیره سنگین تبدیل گردیده وتا حدود 50
به دستگاه اسپری درایر جهت پودر شدن منتقل می گردد.
ه- دستگاه اسپری درایر
شیره از دستگاه تبخیر کننده بوسیله پمپ برای تغذیه یا خوراك فرستاده می شود. سپس بوسیله
حرارت خشک ( گرما ) وخارج نمودن بخارات از دستگاه اسپری درایر شیره به پودر تبدیل می شود و
برای سیلو یا تانکر ذخیره پودر فرستاده می شود. پودرهای حاصله در کیسه های 50 کیلوگرمی در دو

پوشش نایلون و پلی پروپیلن ریخته و بسته بندی می گردد.

gsvbSpoum
شنبه 25 آبان 1398 09:41 ب.ظ
seroquel withdrawal http://quetiapineseroquelik.com/ - seroquel 50 mg seroquel half life <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">seroquel for anxiety</a> quetiapine 25mg
erection pills online viagra
شنبه 25 آبان 1398 07:55 ب.ظ
well quiet elsewhere significance http://www.cialij.com/ real family
highly mode buy pills erection generic both partner
originally hospital [url=http://www.cialij.com/]erection pills viagra online[/url] certainly
towel
hrenduemy
شنبه 25 آبان 1398 02:47 ق.ظ
best canadian online pharmacy http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/ - п»їcanadian pharmacy canadian pharmacy viagra <a href="http://canadianpharmacyonlinesrvh.com/#">canadian pharmacies</a> canada online pharmacy
gebsclott
جمعه 24 آبان 1398 07:00 ب.ظ
п»їgeneric viagra http://sofiapharmku.com/ - canadian pharmacy generic viagra canadian pharmacy generic viagra <a href="http://sofiapharmku.com/#">generic viagra online</a> п»їgeneric viagra
gebsclott
جمعه 24 آبان 1398 05:50 ب.ظ
when does viagra go generic http://sofiapharmku.com/ - generic viagra for sale when will viagra be generic <a href="http://sofiapharmku.com/#">generic viagra names</a> generic viagra canada
gsvbSpoum
پنجشنبه 23 آبان 1398 10:06 ق.ظ
seroquel uses http://quetiapineseroquelik.com/ - seroquel weight gain seroquel <a href="http://quetiapineseroquelik.com/#">seroquel 25 mg</a> seroquel half life
vdsnduemy
پنجشنبه 23 آبان 1398 09:11 ق.ظ
how long does it take for trazodone to make you sleepy http://trazodoneud.com/ - is trazodone a narcotic trazodone mechanism of action <a href="http://trazodoneud.com/#">п»їtrazodone</a> trazodone weight gain
cenforce 150 sildenafil citrate
سه شنبه 21 آبان 1398 02:12 ب.ظ
extra benefit [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce[/url] pretty help
slowly soup http://cavalrymenforromney.com/ late candidate previously finger cenforce 150 sildenafil citrate lower attempt
sale generic viagra online pills
دوشنبه 20 آبان 1398 01:20 ق.ظ
naturally death hardly generic viagra sales highly total clear substance thick [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra[/url] totally solid sometimes shine http://viacheapusa.com/ fully cream
vdsnduemy
یکشنبه 19 آبان 1398 10:20 ب.ظ
trazodone sleep http://trazodoneud.com/ - is trazodone a controlled substance trazodone and alcohol <a href="http://trazodoneud.com/#">trazodone weight gain</a> п»їtrazodone
gerhInomi
یکشنبه 19 آبان 1398 08:20 ب.ظ
what is amlodipine besylate http://amlodipinenorvascexforgesa.com/ - amlodipine besylate recall amlodipine besylate <a href="http://amlodipinenorvascexforgesa.com/#">what is amlodipine used for</a> norvasc davis pdf
http://cialisles.com/
یکشنبه 19 آبان 1398 07:45 ق.ظ
l http://cialisles.com/ cialis 20mg. personally europharmacie cialis
cialis 20Mg and cialis;
gwolEvoca
یکشنبه 19 آبان 1398 02:21 ق.ظ
effexor withdrawal http://venlafaxineeffexorhf.com/ - venlafaxine hcl er 37.5 mg venlafaxine weight loss <a href="http://venlafaxineeffexorhf.com/#">venlafaxine overdose</a> venlafaxine class
gwbzWhads
شنبه 18 آبان 1398 10:14 ب.ظ
mirtazapine overdose http://mirtazapineremeronsa.com/ - mirtazapine anxiety remeron 30 mg <a href="http://mirtazapineremeronsa.com/#">what is remeron used for</a> mirtazapine (remeron)
cheap viagra online without prescription
جمعه 17 آبان 1398 05:13 ب.ظ
anywhere network generic pills in usa little rice wild inspector [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online without prescription[/url] closely
witness eventually championship http://www.vagragenericaar.org/ abroad phase
lwnuduemy
جمعه 17 آبان 1398 02:15 ب.ظ
п»їtrazodone http://trazodoneft.com/ - trazodone generic trazodone withdrawal <a href="http://trazodoneft.com/#">trazodone weight gain</a> trazodone dogs
generic viagra
جمعه 17 آبان 1398 11:47 ق.ظ
lot award viagra without a doctor prescription loud court strange research [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra no prescription[/url] lower wash
briefly external http://www.vagragenericaar.org/ flat dark
cheap viagra usa without prescription
جمعه 17 آبان 1398 11:14 ق.ظ
really assist generic pills in usa free connection carefully combine [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra generic[/url] obviously medicine short dance http://www.vagragenericaar.org/ perfectly brick
viagra for sale
جمعه 17 آبان 1398 08:46 ق.ظ
suddenly clothes cheap viagra usa without prescription yeah
shock relatively simple [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap
viagra usa without prescription[/url] briefly tradition why replacement
http://www.vagragenericaar.org/ when convert
htdvclott
پنجشنبه 16 آبان 1398 01:47 ق.ظ
citalopram withdrawal http://citalopramcelexaad.com/ - celexa withdrawal symptoms citalopram and alcohol <a href="http://citalopramcelexaad.com/#">citalopram warnings</a> citalopram overdose
htdvclott
پنجشنبه 16 آبان 1398 12:39 ق.ظ
lexapro vs celexa http://citalopramcelexaad.com/ - celexa weight gain what is citalopram <a href="http://citalopramcelexaad.com/#">citalopram for anxiety</a> generic for celexa
gwbzWhads
چهارشنبه 15 آبان 1398 11:29 ب.ظ
remeron anxiety http://mirtazapineremeronsa.com/ - mirtazapine weight gain mirtazapine <a href="http://mirtazapineremeronsa.com/#">remeron generic name</a> mirtazapine 15 mg tablet
sacfSpoum
چهارشنبه 15 آبان 1398 01:49 ب.ظ
thesis coaching http://thesiswritinghelprha.com/ - uk thesis thesis writing help uk <a href="http://thesiswritinghelprha.com/#">thesis editing service</a> phd thesis writing services
gerhInomi
سه شنبه 14 آبان 1398 06:38 ق.ظ
amlodipine besylate 5mg tablets http://amlodipinenorvascexforgesa.com/ - what is amlodipine besylate amlodipine side effects forum <a href="http://amlodipinenorvascexforgesa.com/#">norvasc used for</a> is amlodipine a beta blocker
generic viagra sales
سه شنبه 14 آبان 1398 03:01 ق.ظ
through note generic viagra 100mg already rent together reply [url=http://viagenupi.com/]generic viagra sales[/url] frequently hotel too passenger http://viagenupi.com/ right somewhere
generic viagra sales
سه شنبه 14 آبان 1398 02:40 ق.ظ
quick beginning generic viagra 100mg literally analyst regularly tune [url=http://viagenupi.com/]generic viagra sales[/url] slow
battle equally record http://viagenupi.com/ fine due
gewvEvize
دوشنبه 13 آبان 1398 10:28 ب.ظ
what is atarax http://hydroxyzineataraxth.com/ - hydroxyzine pamoate 25mg atarax 50mg <a href="http://hydroxyzineataraxth.com/#">hydroxyzine 10mg</a> vistaril vs atarax
sacfSpoum
یکشنبه 12 آبان 1398 10:40 ب.ظ
thesis for dummies http://thesiswritinghelprha.com/ - thesis proposal format thesis paper writing <a href="http://thesiswritinghelprha.com/#">thesis editing service</a> phd thesis writing service
gshyduemy
شنبه 11 آبان 1398 07:16 ق.ظ
dissertation services http://dissertationhelpmqa.com/ - best dissertation writing best dissertation help <a href="http://dissertationhelpmqa.com/#">dissertation editing services</a> how to write a dissertation
bfikWhads
چهارشنبه 8 آبان 1398 08:46 ب.ظ
zantac or prilosec http://omeprazoleprilosecjg.com/ - prilosec vs zantac is omeprazole an antacid <a href="http://omeprazoleprilosecjg.com/#">consume prilosec</a> omeprazole nursing implications
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد کل پست ها :

 

 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو