تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - بلوغ و شاخص های رسیدگی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

سه شنبه 28 خرداد 1392

بلوغ و شاخص های رسیدگی

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: فیزیو لوژی، 

تعریف بلوغ : برای اکثر مردم بلوغ و رسیدن میوه در هنگام توصیف میوه دارای یک مفهوم است . بعنوان مثال بلوغ در فرهنگ webster به معنای تأمل دقیق و ملایم و داشتن رشد و توسعه کامل و طبیعی است . رسیدن به معنای بلوغ دگرگون شده و دارای مرحله نهایی و مطلوب بودن است ، حالتی است که به شرایط توسعه و رشد کامل ارتباط دارد.

در فیزیولوژی پس از برداشت ما بلوغ و رسیدن را دو واژه متفاوت برای مراحل متفاوت رشد و توسعه میوه می دانیم .

بهترین تعریف بلوغ بمعنی رشد و توسعه طبیعی داشتن است که در Grade آمریکا تعریف شده است . اما این تعریف فاقد ریزه کاری های دقیق است .

بلوغ از نظر  باغبانی مرحله ای از رشد و نمو است که یک گیاه یا بخشی از گیاه دارای پیش نیاز هایی برای مصرف کننده با اهداف ویژه می باشد .

یک محصول از نظر باغبانی ممکن است در هر مرحله ای از نمو بالغ باشد . مثلاً پاجوشهای گیاهان بذری از نظر باغبانی در مرحله اولیه رشد و نمو بالغ هستند. در حالیکه اغلب بافتهای سبزیجات ، گلها ، میوه ها ، اندام های ذخیره ای زیرزمینی از نظر باغبانی در مراحل میانی بالغ هستند بذرها و میوه های هسته دار در مراحل پایانی از رشد و نمو بالغ می شوند . برای برخی از محصولات بلوغ باغبانی در مراحل بعد از مراحل اولیه بدست می آید که این به استفاده محصول مورد نظر بستگی دارد . بعنوان مثال squash   محصول بالغ گل کاملاً باز شده ، میوه جوان یا میوه کاملاً نمو یافته می تواند باشد . تفاوت بسیاری از میوه ها و سبزیها در ارتباط کیفیت بین بلوغ و خوردنی بودن میوه است . در بسیاری از میوه ها مثل موزهای سبز بالغ کیفیت خوراکی در بلوغ از نظر  مصرف کننده نیست ولی  در سبزیها بلوغ مطلوب همزمان با کیفیت خوردن اتفاق نمی افتد.

مشخصات شاخص بلوغ :

میزان بلوغ که بوسیله تولید کنندگان ، عرضه کنندگان و کنترل کنندگان کیفیت باید ساده و سریع قابل انجام در مزرعه یا محل عرضه باشد و یا مستلزم تجهیزات مرتبط ارزان قیمت نیز است .

شاخص ها باید عینی و واقعی باشد و قابل اندازه گیری نه یک موضوع ذهنی و تقریبی بوده این شاخص باید همیشه به کیفیت عمر انبارداری محصول برای تمام تولید کنندگان منطقه و سالهای مربوط باشد و سعی شود شاخص بلوغ تخریب ناپذیر باشد.

مشکلات تعیین شاخص بلوغ که مورد توجه است :

اولین مشکل چگونه بلوغ را هنگام برداشت در محل اندازه گیری شود .

دومین مشکل که مهمتر است چگونه می توان زمان بلوغ محصول را پیش بینی کرد.

برای هر دو مشکل تکنیک های مشابه ممکن است اختصاص داده شود اما روشهایی کاربردی برای هر دو متفاوت است .

توسعه یک شاخص بلوغ :

بسیاری از ویژگیهای میوه ها و سبزیها سعی شده برای ایجاد تخمین خوب بلوغ بکارگرفته شود نمونه هایی از آن پیشنهاد شده است .

 تکنیک های مورد نیاز برای اندازه گیری بلوغ

شاخص بلوغ برای یک محصول اندازه گیری هایی است که می تواند مشخص کند یک نمونه بالغ است . این شاخص در تجارت میوه ها تازه و سبزیجات به چند دلیل مهم است .

قوانین تجاری :

آیین نامه ها قوانین منتشر شده بوسیله گروه های تولید کننده سفارش دهندگان و مصرف کنندگان توسط مقامات دولتی معتبر وضع گردیده مانند USDA  اغلب شامل قوانینی از حداقل و گاهی حداکثر بلوغ قابل قبول یک محصول است .

استراتژی بازاریابی :

در اکثر بازارها قوانین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمتها را برای یک محصول شده و این باعث می گردد که پرورش دهندگان و عرضه کنندگان را تشویق می کند با تأخیر یا تسریع در برداشت محصولاتشان را به قیمت گرانتر بفروشند.

قوانین حداقل در استانداردهای کارشناسی موجود باعث می گردد تا از فروش زود (نابالغ ) یادیر (بالغ ) محصولات جلوگیری کند . که این مانع از دست رفتن اعتماد مصرف کننده می شود.

هدفهای شاخص بلوغ تولید کنندگان را قادر می سازد که بدانند آیا کالاهایشان می تواند برداشت شود که بازار از رونق برخوردار است .

 

استراتژیهای برای یک شاخص بلوغ عبارتند از :

-       اندازه میزان تغییرات محصول در طول دوره رشد و نمو

-       بررسی و پیدا کردن مشخصه های مثل اندازه رنگ سفتی میزان مواد جامد که این تغییرات با رشد و نمو محصول وابسته است .

استفاده از تست های ذخیره ای و آزمونهای ارگانیسمی و پانل های طعم و مزه ، بو

 جدول  شاخص بلوغ برای میوه و سبزیجات

 

فهرست

مثال

روزهای بعد از فول

بلوم تا برداشت

سیب

میانگین واحد گرمایی در طول رشد و نمو

نخود فرنگی، سیب، ذرت شیرین

توسعه لایه جداگر میوه

خربزه ، سیب ، فی جوآ

مورفولوژی ساختار سطحی    

پوست سخت روی انگور، گوجه ،                 خطوط خربزه توسعه واکسن

سایز

تمام میوه جات و سبزیجات

وزن مخصوص

گیلاس ، هندوانه ، سیب زمینی

شکل

زوایه داری پنجه موز ، عارضه               کامل انبه ، تراکم کلم بروکلی و گل کلم

استحکام

کاهو ، کلم ، کلم بروکلی

خواص بافت

 

استحکام

سیب گلابی ، هسته داران

حساسیت

نخود فرنگی

رنگ پوست

تمام میوه ها و سبزیها

محتوای اسید به قند

آناناس، مرکبات ، پاپایا ، خربزه ، کیوی

میزان روغن

آوکادوو

میزان قند

سیب ، گلابی ، هسته داران ، انگور

میزان نشاسته

سیب و گلابی

 

وقتی که رابطه بین تغییرات در مقدار شاخص بلوغ و کیفیت و عمر انبارداری محصول تعیین شد این ارزش شاخص می تواند برای حداقل بلوغ قابل قبول تعیین شود .

برای اندازه گیری هر شاخص بیش از چند سال در چند محل در حال کشت آزمایش برای اطمینان صورت می پذیرد .

مشخصات استفاده شده بعنوان شاخص های بلوغ

ویژگیهای زمانی:

برای برخی از محصولات مثل تربچه ، درختان ، محصولات کشاورزی چند ساله که در محل های تابستان کوتاه دارند بلوغ شامل chronologically است یعنی تعداد روز بعد از کاشت تا گل دهی می باشد . این شاخص براساس سال بندرت واقعی است اما در كارهای کارشناسی و برنامه ریزی به طور گسترده استفاده می شود .

برای برخی از محصولات استفاده از روش زمانی میزان واحد حرارتی ذخیره شده در طول دوره رشد حساب می گردد و این شاخص براساس الگوی آب و هوایی در طول دوره رشد محاسبه می گردد.

مشخصات فیزیکی :

طیف گسترده ای از ویژگیهای فیزیکی به منظور ارزیابی بلوغ محصولات متفاوت است مثال : اندازه ، شکل ویژگیهای سطحی و ظاهری ، تغییرات در اندازه ، شکل سبزی ها بعنوان شاخص بلوغ می باشند .

بعنوان مثال سبزیجات موقعی برداشت می شوند که به حجم و اندازه قابل عرضه در بازار باشند و نباید بیش از حد بزرگ شوند .

در موز بلوغ از  اندازه قطر انگشت ها مشخص می شود ، براقی یا واکس بودن بعنوان یک ابزار یا شاخص عملی در برداشت برخی از خربزه ها (خربزه مندک) است .

قطع(جدا شدن )میوه

در اغلب میوه ها در طی مراحل بعد از بلوغ و آغاز رسیدن گروه خاص از سلولها در لایه جداگر روی ساقه نمو می یابد که میوه را به گیاهان متصل می کند . منطقه قطع به میوه اجازه می دهد که از گیاه جدا شود . اندازه گیری توسعه این منطقه احتمالا ً قدیمی ترین شاخص بلوغ می باشد . نیروی مورد نیاز جهت جدا کردن میوه از درخت معمولا ً به عنوان شاخص رسمی بلوغ استفاده نمی شود امّا توسعه منطقه جداشدن در خربزه خط دارمیوه  مورد استفاده است.

برای تعیین رسیدگی

رنگ : تغییررنگ که دربسیاری از میوه ها بارسیدن همراه است به طور وسیعی به عنوان شاخصی از رسیدگی استفاده می شود. سنجش واقعی رنگ مستلزم تجهیزات گران است .

 اگرچه چشم انسان قادر به برآورد خوبی از یک رنگ نیست ولی آن به شدت به تفاوت های بین رنگ ها حساس است . بنابراین از تکنیک های مقایسه ای رنگ معمولاً برای برآورد (ارزیابی ) رسیدگی میوه استفاده می شود .

 نمونه های رنگی ممکن است برای تعیین رنگ درونی یا بیرونی استفاده می شوند. در حال حاضر به کارگیری ابزارهای دقیق الکترونیکی و بصر(چشمی ) امکان سنجش واقعی رنگ را فراهم می کند . به طوری که قیمت چنین ابزارهایی کاهش یافته است ، آنها در بعضی موارد جایگزین تکنیک های مقایسه ای رنگ شده اند. برای مثال ، سنجش دیجیتالی رنگ در حال حاضر برای دسته بندی کردن گوجه فرنگی هایی که به طور مکانیکی برداشت شده اند ، استفاده می شود.

بافت :

رسیدن میوه ها اغلب بانرم شدن همراه می شود ؛ سبزیجات بیش از حد رسیده به میزان زیادی فیبری یا محکم (خشن ) می شوند . این ویژگی های بافتی می تواند برای تعیین رسیدگی استفاده شود آنها اندازه گیری می شوند با ابزارهایی که نیروی مورد نیاز برای فشار دادن یک میله دارای ضخامت مشخص به دورن گوشت میوه یا سبزیجات را اندازه گیری می کنند.

استفاده از تست کننده برای اندازه گیری محکمی گوشت سیب ها

سفتی کاهو ، کلم و کلم بروکسل یک ویژگی رسیدگی و کیفی مهم است . در مورد کاهو ، تجهیزات اشعه گاما برای اندازه گیری محکمی فوقانی ابداع شده اند اما این تکنیک از لحاظ تجاری انتخاب نمی شود .

تغییرات شیمیایی :

رسیدن میوه ها و سبزیجات اغلب با تغییرات اساسی در وضعیت شیمیایی شان همراه است . بسیاری از این تغییرات در مطالعات مربوط به رسیدن استفاده می شود ولی شاخص های رسیدگی مناسب نسبتاً کمی را فراهم می کند زیرا آنها معمولاً نیازمند تجزیه ی شیمیایی پیچیده و نمونه برداری مخرب می باشند.

کلرومتر برای سنجش رنگ سطح سیب استفاده می شود .

جفت کردن رنگ برای رتبه بندی رسیدگی استفاده می شود .

اندازه گیری محتوای مواد جامد محلول با یک رفرکترومتر 

cosplay costumes
سه شنبه 15 آبان 1397 08:50 ب.ظ
Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from.
Thank you for posting when you've got the opportunity,
Guess I will just book mark this site.
http://pummillcosplay.us
شنبه 5 آبان 1397 06:46 ب.ظ
When someone writes an article he/she keeps the plan of a user
in his/her brain that how a user can know it. So that's why this paragraph is perfect.
Thanks!
http://nakiacosplay.us
شنبه 5 آبان 1397 06:56 ق.ظ
It's going to be end of mine day, except before end I am reading
this impressive article to increase my knowledge.
buy 10 mg levitra
جمعه 20 مهر 1397 03:45 ق.ظ

With thanks! A good amount of postings!

levitra online buy generic levitra levitra 20mg levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra vardenafil levitra prices generic levitra buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg
cosplay costumes
دوشنبه 16 مهر 1397 12:36 ق.ظ
Thank you for the good writeup. It actually was once
a entertainment account it. Look complicated to more added agreeable from you!
However, how could we communicate?
cosplay costumes
جمعه 13 مهر 1397 05:47 ق.ظ
Do you have a spam problem on this blog; I also am
a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice procedures
and we are looking to trade techniques with other folks, why not shoot
me an email if interested.
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 04:00 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
non 5 mg cialis generici order cialis from india cialis baratos compran uk cialis super acti buy cialis uk no prescription cialis soft tabs for sale cialis generico en mexico achat cialis en europe online prescriptions cialis get cheap cialis
cosplay costumes
دوشنبه 9 مهر 1397 05:57 ب.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Firefox.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with
internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The design and style look great though! Hope you get the issue
resolved soon. Many thanks
cosplay costumes
دوشنبه 9 مهر 1397 12:06 ب.ظ
Hi colleagues, how is everything, and what you would like to say
about this paragraph, in my view its actually awesome in support of me.
buy cialis online no prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 10:14 ق.ظ

You said it fantastically.
how do cialis pills work cialis online nederland cialis alternative we like it cialis soft gel generic cialis tadalafil cialis 5 mg buy ou acheter du cialis pas cher cialis price thailand cialis dosage recommendations cialis 30 day trial coupon
cosplay costumes
یکشنبه 1 مهر 1397 03:07 ق.ظ
Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring
on other blogs? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors
would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
online pharmacy canada
شنبه 31 شهریور 1397 11:41 ب.ظ

You said it perfectly..
pharmacy buy viagrow pro canadian pharcharmy online drugstore online canada online pharmacies canada online pharmacies legitimate online drug store canadian pharmacys canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacy no prescription
tondacosplay.us
پنجشنبه 29 شهریور 1397 02:07 ب.ظ
Hi would you mind letting me know which webhost you're using?
I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you recommend a good hosting provider at a fair price?
Thanks, I appreciate it!
viagraessale.com
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:26 ق.ظ

Regards, Loads of information!

cialis tadalafil cialis 5 mg schweiz cialis for daily use cialis generika cialis sans ordonnance side effects of cialis cialis prezzo di mercato deutschland cialis online canadian drugs generic cialis tadalafilo
viagrayosale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:16 ب.ظ

You said that perfectly.
cialis price in bangalore cialis pills boards buy cialis online nz cialis alternative cialis 5 mg buy cialis super kamagra precios de cialis generico where do you buy cialis prix cialis once a da cialis venta a domicilio
Qualitycosplay.com
دوشنبه 19 شهریور 1397 11:05 ق.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem
to be running off the screen in Firefox. I'm not sure
if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to
let you know. The design and style look great though!
Hope you get the problem fixed soon. Thanks
carolacosplay.us
یکشنبه 18 شهریور 1397 10:40 ب.ظ
Great blog! Is your theme custom made or did
you download it from somewhere? A theme like yours with a
few simple adjustements would really make my blog jump out.

Please let me know where you got your theme. Thank you
cosplay costumes
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:01 ب.ظ
Hello! I'm at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I
love reading your blog and look forward to all your posts!

Carry on the outstanding work!
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:55 ق.ظ

Incredible lots of excellent data!
cialis 30 day trial coupon cialis online cialis 5 mg buy calis generico cialis mexico cialis rezeptfrei sterreich canada discount drugs cialis cialis cipla best buy buy original cialis cialis generico postepay
where to buy viagra without a prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:12 ق.ظ

Nicely put. Regards!
best place to buy generic viagra online buy viagra usa online buy cheap viagra online cheap viagra with prescription do you need a prescription to buy viagra rx online viagra buying cheap viagra online do you need a prescription to buy viagra buy viagra online prescription is it safe to buy viagra online
Buy generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:49 ب.ظ

Great content. Many thanks.
cialis super kamagra tadalafil tablets cialis 20mg cialis savings card compare prices cialis uk only now cialis for sale in us cialis kaufen wo cialis 20mg cialis reviews we recommend cialis best buy
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:41 ق.ظ

You explained it terrifically.
comprar cialis navarr 40 mg cialis what if i take buying cialis on internet when will generic cialis be available cialis generic side effects of cialis i recommend cialis generico free generic cialis acheter cialis kamagra generic cialis with dapoxetine
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:59 ب.ظ

Great postings. Regards.
cialis 50 mg soft tab cialis canada on line low dose cialis blood pressure cialis 5 mg trusted tabled cialis softabs cialis canada on line achat cialis en suisse cialis 20 mg cost cialis generico online cialis generic availability
propecia
چهارشنبه 31 مرداد 1397 09:02 ق.ظ
Hi there, I would like to subscribe for this webpage
to take most recent updates, therefore where can i do it please help.
viabiovit.com/what-is-the-cost-of-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:19 ق.ظ

This is nicely said! .
where can i get viagra online online pharmacy generic viagra buy viagra online canada how to order viagra online can i buy viagra online pharmacy prices for viagra buy viagra no prescription uk buy soft viagra viagra alternatives buy generic viagra online
http://babecolate.com/buy-generic-cialis-soft-gel.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:03 ب.ظ

Seriously plenty of superb knowledge.
cialis savings card cialis et insomni cialis pills cialis with 2 days delivery cialis canadian drugs cialis online deutschland cialis lilly tadalafi cialis prezzo in linea basso buy cialis online nz cialis generique
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:36 ق.ظ

You made your stand pretty nicely!.
cialis generique 5 mg generic for cialis generic cialis levitra cialis generique 5 mg cialis official site cialis herbs 5 mg cialis coupon printable cialis canada tadalafil generic buy generic cialis
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:13 ق.ظ

You said this superbly.
cialis purchasing cialis for sale in europa viagra cialis levitra cialis australia org cialis 100mg suppliers brand cialis generic online prescriptions cialis compare prices cialis uk how to purchase cialis on line if a woman takes a mans cialis
Viagra from canada
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:21 ب.ظ

Regards, Quite a lot of advice!

uk cheap viagra buy viagra cheap pharmacy viagra buy viagra where buy cheap viagra online uk pharmacy usa online buy generic viagra online canada buy viagra pills online sildenafil pills buy levitra
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 06:00 ق.ظ

With thanks. Terrific stuff.
we use it 50 mg cialis dose female cialis no prescription generic cialis soft gels generic cialis pro cialis tablets for sale cialis 5 mg funziona cialis generico lilly we use it 50 mg cialis dose generic cialis 20mg uk cialis ahumada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :