کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

سه شنبه 28 خرداد 1392

بلوغ و شاخص های رسیدگی

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: فیزیو لوژی، 

تعریف بلوغ : برای اکثر مردم بلوغ و رسیدن میوه در هنگام توصیف میوه دارای یک مفهوم است . بعنوان مثال بلوغ در فرهنگ webster به معنای تأمل دقیق و ملایم و داشتن رشد و توسعه کامل و طبیعی است . رسیدن به معنای بلوغ دگرگون شده و دارای مرحله نهایی و مطلوب بودن است ، حالتی است که به شرایط توسعه و رشد کامل ارتباط دارد.

در فیزیولوژی پس از برداشت ما بلوغ و رسیدن را دو واژه متفاوت برای مراحل متفاوت رشد و توسعه میوه می دانیم .

بهترین تعریف بلوغ بمعنی رشد و توسعه طبیعی داشتن است که در Grade آمریکا تعریف شده است . اما این تعریف فاقد ریزه کاری های دقیق است .

بلوغ از نظر  باغبانی مرحله ای از رشد و نمو است که یک گیاه یا بخشی از گیاه دارای پیش نیاز هایی برای مصرف کننده با اهداف ویژه می باشد .

یک محصول از نظر باغبانی ممکن است در هر مرحله ای از نمو بالغ باشد . مثلاً پاجوشهای گیاهان بذری از نظر باغبانی در مرحله اولیه رشد و نمو بالغ هستند. در حالیکه اغلب بافتهای سبزیجات ، گلها ، میوه ها ، اندام های ذخیره ای زیرزمینی از نظر باغبانی در مراحل میانی بالغ هستند بذرها و میوه های هسته دار در مراحل پایانی از رشد و نمو بالغ می شوند . برای برخی از محصولات بلوغ باغبانی در مراحل بعد از مراحل اولیه بدست می آید که این به استفاده محصول مورد نظر بستگی دارد . بعنوان مثال squash   محصول بالغ گل کاملاً باز شده ، میوه جوان یا میوه کاملاً نمو یافته می تواند باشد . تفاوت بسیاری از میوه ها و سبزیها در ارتباط کیفیت بین بلوغ و خوردنی بودن میوه است . در بسیاری از میوه ها مثل موزهای سبز بالغ کیفیت خوراکی در بلوغ از نظر  مصرف کننده نیست ولی  در سبزیها بلوغ مطلوب همزمان با کیفیت خوردن اتفاق نمی افتد.

مشخصات شاخص بلوغ :

میزان بلوغ که بوسیله تولید کنندگان ، عرضه کنندگان و کنترل کنندگان کیفیت باید ساده و سریع قابل انجام در مزرعه یا محل عرضه باشد و یا مستلزم تجهیزات مرتبط ارزان قیمت نیز است .

شاخص ها باید عینی و واقعی باشد و قابل اندازه گیری نه یک موضوع ذهنی و تقریبی بوده این شاخص باید همیشه به کیفیت عمر انبارداری محصول برای تمام تولید کنندگان منطقه و سالهای مربوط باشد و سعی شود شاخص بلوغ تخریب ناپذیر باشد.

مشکلات تعیین شاخص بلوغ که مورد توجه است :

اولین مشکل چگونه بلوغ را هنگام برداشت در محل اندازه گیری شود .

دومین مشکل که مهمتر است چگونه می توان زمان بلوغ محصول را پیش بینی کرد.

برای هر دو مشکل تکنیک های مشابه ممکن است اختصاص داده شود اما روشهایی کاربردی برای هر دو متفاوت است .

توسعه یک شاخص بلوغ :

بسیاری از ویژگیهای میوه ها و سبزیها سعی شده برای ایجاد تخمین خوب بلوغ بکارگرفته شود نمونه هایی از آن پیشنهاد شده است .

 تکنیک های مورد نیاز برای اندازه گیری بلوغ

شاخص بلوغ برای یک محصول اندازه گیری هایی است که می تواند مشخص کند یک نمونه بالغ است . این شاخص در تجارت میوه ها تازه و سبزیجات به چند دلیل مهم است .

قوانین تجاری :

آیین نامه ها قوانین منتشر شده بوسیله گروه های تولید کننده سفارش دهندگان و مصرف کنندگان توسط مقامات دولتی معتبر وضع گردیده مانند USDA  اغلب شامل قوانینی از حداقل و گاهی حداکثر بلوغ قابل قبول یک محصول است .

استراتژی بازاریابی :

در اکثر بازارها قوانین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمتها را برای یک محصول شده و این باعث می گردد که پرورش دهندگان و عرضه کنندگان را تشویق می کند با تأخیر یا تسریع در برداشت محصولاتشان را به قیمت گرانتر بفروشند.

قوانین حداقل در استانداردهای کارشناسی موجود باعث می گردد تا از فروش زود (نابالغ ) یادیر (بالغ ) محصولات جلوگیری کند . که این مانع از دست رفتن اعتماد مصرف کننده می شود.

هدفهای شاخص بلوغ تولید کنندگان را قادر می سازد که بدانند آیا کالاهایشان می تواند برداشت شود که بازار از رونق برخوردار است .

 

استراتژیهای برای یک شاخص بلوغ عبارتند از :

-       اندازه میزان تغییرات محصول در طول دوره رشد و نمو

-       بررسی و پیدا کردن مشخصه های مثل اندازه رنگ سفتی میزان مواد جامد که این تغییرات با رشد و نمو محصول وابسته است .

استفاده از تست های ذخیره ای و آزمونهای ارگانیسمی و پانل های طعم و مزه ، بو

 جدول  شاخص بلوغ برای میوه و سبزیجات

 

فهرست

مثال

روزهای بعد از فول

بلوم تا برداشت

سیب

میانگین واحد گرمایی در طول رشد و نمو

نخود فرنگی، سیب، ذرت شیرین

توسعه لایه جداگر میوه

خربزه ، سیب ، فی جوآ

مورفولوژی ساختار سطحی    

پوست سخت روی انگور، گوجه ،                 خطوط خربزه توسعه واکسن

سایز

تمام میوه جات و سبزیجات

وزن مخصوص

گیلاس ، هندوانه ، سیب زمینی

شکل

زوایه داری پنجه موز ، عارضه               کامل انبه ، تراکم کلم بروکلی و گل کلم

استحکام

کاهو ، کلم ، کلم بروکلی

خواص بافت

 

استحکام

سیب گلابی ، هسته داران

حساسیت

نخود فرنگی

رنگ پوست

تمام میوه ها و سبزیها

محتوای اسید به قند

آناناس، مرکبات ، پاپایا ، خربزه ، کیوی

میزان روغن

آوکادوو

میزان قند

سیب ، گلابی ، هسته داران ، انگور

میزان نشاسته

سیب و گلابی

 

وقتی که رابطه بین تغییرات در مقدار شاخص بلوغ و کیفیت و عمر انبارداری محصول تعیین شد این ارزش شاخص می تواند برای حداقل بلوغ قابل قبول تعیین شود .

برای اندازه گیری هر شاخص بیش از چند سال در چند محل در حال کشت آزمایش برای اطمینان صورت می پذیرد .

مشخصات استفاده شده بعنوان شاخص های بلوغ

ویژگیهای زمانی:

برای برخی از محصولات مثل تربچه ، درختان ، محصولات کشاورزی چند ساله که در محل های تابستان کوتاه دارند بلوغ شامل chronologically است یعنی تعداد روز بعد از کاشت تا گل دهی می باشد . این شاخص براساس سال بندرت واقعی است اما در كارهای کارشناسی و برنامه ریزی به طور گسترده استفاده می شود .

برای برخی از محصولات استفاده از روش زمانی میزان واحد حرارتی ذخیره شده در طول دوره رشد حساب می گردد و این شاخص براساس الگوی آب و هوایی در طول دوره رشد محاسبه می گردد.

مشخصات فیزیکی :

طیف گسترده ای از ویژگیهای فیزیکی به منظور ارزیابی بلوغ محصولات متفاوت است مثال : اندازه ، شکل ویژگیهای سطحی و ظاهری ، تغییرات در اندازه ، شکل سبزی ها بعنوان شاخص بلوغ می باشند .

بعنوان مثال سبزیجات موقعی برداشت می شوند که به حجم و اندازه قابل عرضه در بازار باشند و نباید بیش از حد بزرگ شوند .

در موز بلوغ از  اندازه قطر انگشت ها مشخص می شود ، براقی یا واکس بودن بعنوان یک ابزار یا شاخص عملی در برداشت برخی از خربزه ها (خربزه مندک) است .

قطع(جدا شدن )میوه

در اغلب میوه ها در طی مراحل بعد از بلوغ و آغاز رسیدن گروه خاص از سلولها در لایه جداگر روی ساقه نمو می یابد که میوه را به گیاهان متصل می کند . منطقه قطع به میوه اجازه می دهد که از گیاه جدا شود . اندازه گیری توسعه این منطقه احتمالا ً قدیمی ترین شاخص بلوغ می باشد . نیروی مورد نیاز جهت جدا کردن میوه از درخت معمولا ً به عنوان شاخص رسمی بلوغ استفاده نمی شود امّا توسعه منطقه جداشدن در خربزه خط دارمیوه  مورد استفاده است.

برای تعیین رسیدگی

رنگ : تغییررنگ که دربسیاری از میوه ها بارسیدن همراه است به طور وسیعی به عنوان شاخصی از رسیدگی استفاده می شود. سنجش واقعی رنگ مستلزم تجهیزات گران است .

 اگرچه چشم انسان قادر به برآورد خوبی از یک رنگ نیست ولی آن به شدت به تفاوت های بین رنگ ها حساس است . بنابراین از تکنیک های مقایسه ای رنگ معمولاً برای برآورد (ارزیابی ) رسیدگی میوه استفاده می شود .

 نمونه های رنگی ممکن است برای تعیین رنگ درونی یا بیرونی استفاده می شوند. در حال حاضر به کارگیری ابزارهای دقیق الکترونیکی و بصر(چشمی ) امکان سنجش واقعی رنگ را فراهم می کند . به طوری که قیمت چنین ابزارهایی کاهش یافته است ، آنها در بعضی موارد جایگزین تکنیک های مقایسه ای رنگ شده اند. برای مثال ، سنجش دیجیتالی رنگ در حال حاضر برای دسته بندی کردن گوجه فرنگی هایی که به طور مکانیکی برداشت شده اند ، استفاده می شود.

بافت :

رسیدن میوه ها اغلب بانرم شدن همراه می شود ؛ سبزیجات بیش از حد رسیده به میزان زیادی فیبری یا محکم (خشن ) می شوند . این ویژگی های بافتی می تواند برای تعیین رسیدگی استفاده شود آنها اندازه گیری می شوند با ابزارهایی که نیروی مورد نیاز برای فشار دادن یک میله دارای ضخامت مشخص به دورن گوشت میوه یا سبزیجات را اندازه گیری می کنند.

استفاده از تست کننده برای اندازه گیری محکمی گوشت سیب ها

سفتی کاهو ، کلم و کلم بروکسل یک ویژگی رسیدگی و کیفی مهم است . در مورد کاهو ، تجهیزات اشعه گاما برای اندازه گیری محکمی فوقانی ابداع شده اند اما این تکنیک از لحاظ تجاری انتخاب نمی شود .

تغییرات شیمیایی :

رسیدن میوه ها و سبزیجات اغلب با تغییرات اساسی در وضعیت شیمیایی شان همراه است . بسیاری از این تغییرات در مطالعات مربوط به رسیدن استفاده می شود ولی شاخص های رسیدگی مناسب نسبتاً کمی را فراهم می کند زیرا آنها معمولاً نیازمند تجزیه ی شیمیایی پیچیده و نمونه برداری مخرب می باشند.

کلرومتر برای سنجش رنگ سطح سیب استفاده می شود .

جفت کردن رنگ برای رتبه بندی رسیدگی استفاده می شود .

اندازه گیری محتوای مواد جامد محلول با یک رفرکترومتر 

plenty of fish dating site
دوشنبه 20 آبان 1398 06:38 ق.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to
safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about
losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
coconut oil health benefits
سه شنبه 14 آبان 1398 05:46 ق.ظ
Tremendous issues here. I am very glad to see your article.

Thanks so much and I'm having a look forward to touch you.
Will you please drop me a e-mail?
coconut oil health benefits
دوشنبه 13 آبان 1398 01:20 ب.ظ
I am really loving the theme/design of your weblog.
Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
A couple of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks
great in Safari. Do you have any advice to help fix this issue?
Http://www.bruizr.com/
جمعه 3 آبان 1398 08:35 ب.ظ
This is my first time pay a quick visit at here and
i am genuinely pleassant to read all at single place.
cosplay costumes
چهارشنبه 1 آبان 1398 02:56 ب.ظ
I visit day-to-day a few sites and information sites
to read posts, however this weblog offers quality based posts.
watch here
چهارشنبه 1 آبان 1398 12:05 ق.ظ
It's hard to find experienced people on this subject, but you seem like
you know what you're talking about! Thanks
http://www.directoriok.com
سه شنبه 30 مهر 1398 10:56 ب.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Very helpful information particularly the last part :) I care for such info
a lot. I was looking for this certain information for a long time.
Thank you and good luck.
www.evancous.com
پنجشنبه 25 مهر 1398 11:53 ب.ظ
Hey outstanding blog! Does running a blog similar to this require a lot of work?
I have very little understanding of programming but I was hoping to start
my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or tips for new blog owners please share.
I understand this is off subject nevertheless I just wanted to ask.
Thanks!
www.dexygames.com
پنجشنبه 25 مهر 1398 12:44 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about cosplay costumes.
http://Www.batarahan.com
پنجشنبه 25 مهر 1398 09:54 ق.ظ
What's Taking place i'm new to this, I stumbled
upon this I've discovered It absolutely helpful and it has
aided me out loads. I'm hoping to give a contribution &
help different customers like its aided me. Great job.
http://www.mixpult.com/
چهارشنبه 24 مهر 1398 05:59 ب.ظ
I was curious if you ever considered changing the layout of your blog?

Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so
people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having
1 or two images. Maybe you could space it out better?
quest bars cheap
جمعه 19 مهر 1398 09:30 ق.ظ
Hi, i think that i saw you visited my blog thus i
came to “return the favor”.I'm attempting to find things to enhance my web site!I
suppose its ok to use some of your ideas!!
minecraft games
چهارشنبه 3 مهر 1398 03:46 ق.ظ
I enjoy what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the very good works guys I've added you guys to
blogroll.
http://reiresvo.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:44 ب.ظ

Thanks a lot! Plenty of knowledge!

cialis 5mg billiger cialis e hiv tadalafilo cialis australian price cialis coupon cialis efficacit calis safe dosage for cialis cialis 100mg suppliers dose size of cialis
cialis 20mg for sale
یکشنبه 2 تیر 1398 04:01 ق.ظ

Helpful content. Cheers!
when can i take another cialis pastillas cialis y alcoho cialis prices cialis coupon generic cialis 20mg tablets cialis canada on line cialis generico in farmacia recommended site cialis kanada look here cialis cheap canada cialis daily
http://guimatna.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:02 ق.ظ

Helpful forum posts. Regards.
price cialis per pill cialis australian price we recommend cialis best buy rx cialis para comprar cialis rckenschmerzen cialis online buying cialis on internet callus cialis tadalafil cialis 50 mg soft tab
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 07:01 ب.ظ

You suggested that adequately!
generic cialis levitra tadalafil prix cialis once a da cialis dose 30mg cialis price in bangalore cialis cuantos mg hay viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg funziona venta de cialis canada i recommend cialis generico
http://eligun.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:21 ق.ظ

Very good stuff. Thanks a lot.
cialis kaufen bankberweisung cialis 20mg preis cf cialis generic availability cialis daily reviews we like it safe cheap cialis cialis for sale south africa try it no rx cialis cialis generico in farmacia cost of cialis cvs order a sample of cialis
buy cialis online london
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:08 ق.ظ

You said it adequately..
200 cialis coupon cialis en 24 hora cialis vs viagra cialis dose 30mg cost of cialis per pill only here cialis pills acheter cialis meilleur pri tadalafil generic cipla cialis online canada discount drugs cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:21 ب.ظ

Regards, Numerous postings.

cialis side effects we like it safe cheap cialis buy cialis online legal the best site cialis tablets cialis sans ordonnance cialis online napol only now cialis 20 mg buy online cialis 5mg comprar cialis navarr buying cialis in colombia
cialis flussig
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:57 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis from canada cialis wir preise cialis coupons canada discount drugs cialis prices on cialis 10 mg cialis generico postepay side effects of cialis cialis tablets for sale generic cialis review uk cialis herbs
legalidad de comprar cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:16 ق.ظ

Thank you! Numerous tips!

weblink price cialis ou trouver cialis sur le net cialis generico in farmacia tadalafil 10 mg wow look it cialis mexico ou acheter du cialis pas cher canadian drugs generic cialis where do you buy cialis prescription doctor cialis viagra or cialis
Cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:18 ق.ظ

Lovely postings. Regards.
what is cialis cialis generique cialis purchasing canadian drugs generic cialis how to buy cialis online usa tadalafil generic what is cialis cialis generika cialis 5 mg para diabeticos 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://crevormar.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:46 ب.ظ

Appreciate it! A lot of info!

cialis en 24 hora cialis 05 cialis coupons cialis for sale cialis generika in deutschland kaufen chinese cialis 50 mg cialis price in bangalore precios cialis peru comprar cialis navarr enter site natural cialis
Cialis 20 mg
شنبه 25 خرداد 1398 02:14 ق.ظ

You have made your stand quite effectively.!
where cheapest cialis generic cialis pill online how much does a cialis cost cialis for sale in europa generic cialis 20mg uk cialis 5 mg side effects of cialis we recommend cheapest cialis cialis herbs cialis from canada
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 12:00 ب.ظ

Truly a good deal of superb material.
cialis free trial cialis for sale click here take cialis cialis for sale tadalafil 5mg achat cialis en suisse i recommend cialis generico cialis farmacias guadalajara when can i take another cialis when can i take another cialis
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:35 ب.ظ

Appreciate it, A lot of write ups.

cialis for daily use free generic cialis sialis we recommend cialis best buy free cialis cipla cialis online cialis 05 legalidad de comprar cialis cialis generico in farmacia cialis generic tadalafil buy
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:48 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis daily reviews interactions for cialis buy brand cialis cheap cialis generico en mexico cialis generico lilly we recommend cheapest cialis cialis tadalafil tadalafil 20mg click now buy cialis brand 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:41 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis patentablauf in deutschland cialis alternative miglior cialis generico cialis prezzo in linea basso cialis 20mg prix en pharmacie cialis usa cost cialis generico online cialis cost click now buy cialis brand cialis generico en mexico
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 03:49 ق.ظ

With thanks, Lots of material.

generic cialis at the pharmacy compare prices cialis uk cialis daily new zealand we use it cialis online store cialis pills in singapore low dose cialis blood pressure generic cialis in vietnam buying brand cialis online click now cialis from canada generic cialis with dapoxetine
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد کل پست ها :

 

 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو