تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - اسفرزه Plantago ovata

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

شنبه 29 مهر 1391

اسفرزه Plantago ovata

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گیاهان دارویی، 

گیاه شناسی

گیاهی یكساله كه پوشیده از كركهای كم وبسیار نرم به ارتفاع 10تا25 سانتیمترمی باشد. ساقه گیاه كوتاه (8-5 سانتیمتر) و غالبا خمیده است. برگها كامل خطی باریك یا سر نیزه ای و گل ها سبز متمایل به قهوه ای و مجتمع در خوشه های نیمه كروی یا استوانه ای- تخم مرغی هستند. كاسه گل دارای تقسیمات تخم مرغی با نوك كند، فلسی شكل و جام دارای لبه های تخم مرغی و مدور با نوك بسیار مختصر است. كپسول دارای خانه های تك دانه، دانه ها استوانه شكل و با حاشیه ای باریك و غشایی می باشند(قهرمان 1363). رنگ دانه ها قهوه ای روشن است. زمان گلدهی این گیاه مرداد-اسفند می باشد. اسامی رایج این گونه شامل Indian Plantago, Ispagula , Blond psyllium استعدد كروموزومی آن 2n=8 است تاریخچه، خاستگاه و پراكنش اسفرزه

اسفرزه گیاهی است بومی ایران، ولی با توجه به اینكه از زمانهای قبل در هندوستان كشت می شده، قدمت كشت و كار آن به شبه قاره هند مربوط می شود. در حال حاضر به صورت یك محصول اقتصادی در مناطق Mehsana, Palmampur و Banaskantha كه نواحی مشخصی از شمال گوجرات هندوستان هستند، كشت   می شود(Godawat, 1999). بذرهای این گیاه بسیار ریز و شبیه گوش اسب هستند و به همین دلیل در زمان تسلط مسلمانان به شبه قاره هند، نام ایسابگول یا ایسپاگول[1] (گوش اسب) به بذرهای آن اطلاق گردیده است. امروزه علاوه بر مصارف صنعتی، عرصه های جدیدی در زمینه صنعت و پزشكی نیز برای آن گشوده شده و پوسته بذر، پوشش غشایی سفید رنگ بذر است كه تركیب دارویی را تشكیل می دهد و خاصیت مسهل و نرم كنندگی داشته و در تنظیم اعمال گوارشی مفید است(Sharma and Koul, 1986). اگر چه اسفرزه در نقاط مختلف كشور به طور خودرو می روید، ولی متاسفانه توجه به كشت و كار آن به منظورهای اقتصادی در ایران سابقه چندانی ندارد. در حال حاضر كشت و كار این محصول با توجه به طرح ساماندهی كشت گیاهان دارویی در كشور توسط معاونت باغبانی وزارت كشاورزی، جزو 10 گونه اول گیاهان دارویی از بین 30 گونه توصیه شده بود و پرداختن به زراعت آن از الویت اقتصادی برخوردار است.


Plantago ovata - Desert Indianwheat, Desert Plantain, Blonde Psyllium, Indian Plantago, IsabgolPlantago ovata - Desert Indianwheat, Desert Plantain, Blonde Psyllium, Indian Plantago, Isabgol


-خصوصیات اكولوژیكی ( بوم شناختی)

خاستگاه اسفرزه در اصل مناطق شرق مدیترانه است. این گیاه برای رشد مطلوب نیاز به آب و هوای معتدل وخنك دارد. به طوری كه در مناطق گرمسیری نظیر هند واسترالیا، كشت آن موكول به ماههای خنك تر سال یعنی آبان، آذر، اسفند و فروردین می گردد. خاك مطلوب رویش اسفرزه، خاك لومی شنی تا لومی با زهكشی خوب است كه pH آن حدود 7 الی 8 باشد. در خاك هایی كه از نظر نیتروژن چندان غنی نیستند ولی دارای مقادیر قابل ملاحظه ای پتاسیم می باشند، رشد قابل توجهی دارند(Assaff et al., 1999). خاك های سنگین با زهكشی ضعیف و خاك های شور برای كشت این گیاه مناسب نیست (Board, 2002). اسفرزه به  مواد غذایی كم نیاز داشته و 25 كیلوگرم نیتروژن و25 كیلوگرم فسفر در هكتار به عنوان كود پایه در آخرین شخم برای آن كفایت می نماید. معمولا 25 كیلوگرم كود نیتروژنه در هكتار ، 30 روز بعد از كاشت به صورت سرك به مزرعه اسفرزه داده می شود. افزایش مصرف نیتروژن فاكتور تورم[1] را نیز كاهش می دهد. این گیاه در بیشتر دوره رشد به اقلیم خشك وخنك نیاز داشته، همچنین شرایط اقلیمی در مرحله آخر رشد به میزان زیادی روی عملكرد بذر تاثیر دارد و حتی باران ملایم در این مرحله بسیار زیان آور است. در طی دوره رشد، شب های خنك (دمای پایین)، رشد وعملكرد بذر را افزایش و دمای بالای شبانه رشد گیاه و تعداد گل ها را كاهش می دهد. به خصوص روزهای آفتابی و هوای صاف و گرم طی دوره رسیدن وفصل برداشت لازم می باشد. اسفرزه نیاز آبی متوسطی داشته و سیستم ریشه آن كم وسطحی بوده و 5 تا 6 آبیاری سبك برای حصول عملكرد مناسب، كافی است و مقاومت نسبی گیاه به خشكی و شوری بالاست كه می تواند به علت ایجاد نوعی سازگاری بیوشیمیایی به صورت پیدایش تركیبات خاصی نظیر موسیلاژ در این دوگونه باشد.

 

ترکیبات شیمیایی و اثرات فارماکوترابیوتیک[2]

تركیبات موجود در اسفرزه شامل اسیدها (مثل بنزوییك، كافییك، كلروژنیك، سینامیك، p – كوماریك، فوماریك، سالسیلیك، ارسولیك، وانیلیك و اسكوربیك اسید)، آلكالوئیدها و آمینواسیدها ( مثل آلانین، آسپارژین، هیستیدین، لیزین ) می باشد. تجزیه دانه های اسفرزه وجود برخی قندها و تركیبات پلی ساكاریدی را در موسیلاژ دانه نشان داده است كه شامل گالاكتوز، گلوكز، گزیلوز، آرابینوز و رامنوز می باشد. به علاوه گالاكتورونیك اسید، پلانتوز، پلانتیومیوز، سوكروز، فروكتوز و یك قند ناشناخته در دانه اسفرزه شناسایی شده اند. موسیلاژ پوسته دانه اسفرزه حدود 20 تا 30 درصد است. موسیلاژ دانه اسفرزه (در مقایسه با سایرین) دارای قدرت سوسپانسیونی و امولسیونی بهتری در مقایسه با تراگاكانت و متیل سلولز است. دانه بدون پوست اسفرزه دارای میزان كمی روغن غنی از اسیدهای چرب آزاد، استرول ها و هیدروكربنهای سازنده روغن غیر خوراكی می باشد. بخش فاقد روغن ( روغن گیری شده) حاوی مقادیر زیادی پروتئین همراه با آلومین و لیزین فراوان و متیونین در حد متوسط است. موسیلاژ برگ نیز حاوی تركیباتی از قبیل پلی ساكاریدهای رامنوز، ال- آرابینوز، مانوز، گالاكتوز و دكستروز می باشد. از دانه این گیاه، گلوكزیدی به نام اوكوبین[3] به دست آورده اند كه فاقد هر نوع عمل فیزیولوژیكی است. بعلاوه دارای تانن و مقادیر زیادی موسیلاژ است. تانن موجود در دانه، فاقد هر نوع عمل فعال بر روی آمیب و باسیل دیسانتری است ولی موسیلاژ دانه كه در قشر خارجی آن جای دارد، عمل مكانیكی در روده بظهور می رساند. ضمنا بررسی های مختلف نشان داده است كه چون آنزیم های دستگاه گوارش بر روی موسیلاژ دانه اثر نمی نماید، نتیجه آن می شود كه این ماده لعابی، طول روده كوچك را بدون آنكه تغییر حالت دهد، طی كند و به صورت آستری، مخاط روده را بپوشاند و با ایجاد یك لایه محافظ، عمل تسكین دهنده در موارد التهاب ظاهر نماید. در روده بزرگ نیز باكتریها، عمل ناچیز بر روی موسیلاژ دانه دارند در نتیجه روده های بزرگ و كوچك در طی 12 تا 24 ساعت، بدون آنكه موسیلاژ دانه تغییر شكل حاصل نماید، كاملا آغشته بدان می گردند و یك آستر از ماده لعابی، بر روی قسمت ملتهب آنها، پدید می آید و آنها را از تحریكاتی كه مایعات یا گازها و حتی میكروبهای روده ممكن است، بوجود آورند، دور نگه می دارد. با این عمل، قسمت تحریك شده و ملتهب روده، به سرعت حالت طبیعی خود را پیدا می كند و درمان می گردد. ضمنا مواد سمی موجود در روده، جذب مایع كلوئیدی می شوند بدون آنكه وارد خون گردند. دانه گیاه اگر به مقادیر زیاد مصرف شود، پس از وارد شدن در روده و جذب آب، ازدیاد حجم پیدا می نماید و در نتیجه بطور مكانیكی موجبات سهولت دفع مواد دفعی را فراهم می آورد كه خود بهترین وسیله درمان یبوست های مزمن است. موسیلاژ دانه اسفرزه ، بهتر از پارافین طبی مایع، عمل می كند و ارزانتر و بی ضررتر از آن است .

استفاده های دارویی اسفرزه

به علت وجود خواص موسیلاژی در بذور گیاه اسفرزه، از آنها در داروهای ضد سرفه، ضد التهاب، ضد عوارض پوستی، مسهل( داروی تجارتی پسیلیوم)، معدی و محرك ایمنی به كار می رودهمچنین از موسیلاژها در فرمولاسیون داروهای ضد سرفه نظیر قطره، شربت و قرص به خوبی استفاده می شود. اخیرا بذور اسفرزه در جیره غذایی مردم وارد شده است( به صورت مخلوط با نان مصرفی) كه مصرف آنها در هر روز روش موثری را برای كاهش وزن افراد چاق و كنترل اعمال گوارشی فراهم می سازد. از مهمترین خواص موسیلاژها خاصیت ضد سوزش[4] آنهاست، به طوری كه موسیلاژها لایه محافظ ظریفی بر روی غشاء مخاطی معده تولید می كنند و مانع اثر عوامل سوزش آور بر سطح مذكور می شوند. از اینرو این مواد برای مداوای زخمهای موجود در دستگاه گوارش( روده و معده) و عفونت های مخاط حلق و گلو مورد استفاده قرار می گیرند. از خاصیت جذب موسیلاژها برای كاهش آب موجود در لوله گوارش( در اسهالهای مزمن، به عنوان قابض) استفاده می كنند. همچنین از موسیلاژها می توان در مواضع بیرونی و برای مداوای برخی بیماری های پوستی استفاده نمود. از آنجا كه موسیلاژ در بدن جذب و توزیع نمی شود، لذا تاثیر پوستی آن همیشه محدود به ناحیه ای است كه به كار می رود. ریشه و برگ واریته های مختلف اسفرزه دارای خاصیت لعابی و قابض می باشند كه به عنوان مسكن و تصفیه كننده خون در بیماری های مزمن ریه و مجاری ادراری و دستگاه گوارش توصیه شده است. در آلمان در ساخت انواع شكلاتهای مختلف برای بیماریهای تنفسی اطفال از اسفرزه كه خوش طعم می باشد، استفاده می كنند. موسیلاژ دانه ها با ایجاد لایه محافظ بر مخاط روده ها عمل تسكین دهنده در موارد التهاب را نشان می دهد.  رژیم غذایی با پلی ساكاریدهای موجود در موسیلاژ موجب كاهش كلسترول و گلوكز خون می شود كه این عمل به علت تشكیل سد روده ای است كه باعث جذب مجدد شده و قسمتی نیز به علت غیر فعال ساختن آنزیم آمیلاز می باشد. در هند شرقی دانه های اسفرزه جهت بهبود اسهال خونی، مشكلات ادراری، سوزاك، تب وسوء عملكرد دستگاه گوارش استفاده می شود. همچنین در درمان سرماخوردگی، سرفه و سایر مشكلات تنفسی به خصوص در كودكان مصرف می گردد. در ایران دانه های اسفرزه در درمان اسهال خونی و رفع اختلالات صفراوی دستگاه گوارش كاربرد دارد. از تركیب دانه گیاه با آب ضمادی تهیه می كنند كه دارای اثر نرم كنندگی(به علت باز شدن دانه و ایجاد موسیلاژ فراوان) بوده و در تمامی موارد التهابی مصرف می شود. دم كرده دانه نیز در درمان و رفع تحریكات مخاط مجاری ادراری و تسكین ناراحتی های آن به كار برده می شود. پوسته دانه نیز به عنوان یك ماده ملین مصرف می گردد


[1] میزان آبگیری موسیلاژ بذری در مجاورت آب (میلیمتر)

[2]  Pharmacotherapeutic

[3] Aucubine

[4] Anti- irritant

math playground green mission
چهارشنبه 1 اسفند 1397 06:48 ق.ظ
Good post, thank
happywheels247
چهارشنبه 1 اسفند 1397 06:48 ق.ظ
Good post, thank
buy tadalafil no prescription
جمعه 16 آذر 1397 06:20 ق.ظ

You mentioned that effectively.
cialis coupons brand cialis generic ou trouver cialis sur le net free cialis deutschland cialis online cialis per paypa cialis super kamagra cialis 20mg preis cf cialis online we recommend cialis info
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:06 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
prices on cialis 10 mg cialis flussig prices for cialis 50mg cialis pills in singapore cialis herbs cost of cialis per pill cialis professional from usa canadian discount cialis get cheap cialis we choice cialis uk
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:05 ب.ظ

Cheers, Valuable information!
click here to buy cialis cialis online napol cialis generique 5 mg tadalafil tablets tadalafil acheter cialis kamagra cialis en 24 hora wow cialis 20 can i take cialis and ecstasy cialis for daily use
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:37 ق.ظ

You suggested this superbly.
200 cialis coupon buying cialis overnight callus are there generic cialis cialis generico il cialis quanto costa recommended site cialis kanada cialis e hiv generic cialis in vietnam generic cialis at the pharmacy
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:34 ب.ظ

Amazing material, Regards!
side effects for cialis cialis 50 mg soft tab how to purchase cialis on line i recommend cialis generico cialis generico online cialis canadian drugs if a woman takes a mans cialis buying cialis on internet 200 cialis coupon cialis tadalafil online
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:11 ق.ظ

Cheers, I value it!
compare prices cialis uk generic cialis trusted tabled cialis softabs cialis daily cialis online cialis 5 effetti collaterali cialis uk next day prescription doctor cialis acquisto online cialis cialis 10mg prix pharmaci
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 05:00 ب.ظ

Amazing tons of valuable knowledge.
cialis dose 30mg miglior cialis generico achat cialis en suisse when can i take another cialis cialis flussig generic cialis with dapoxetine acheter du cialis a geneve cialis online cialis super kamagra cialis dosage amounts
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:55 ق.ظ

Many thanks! Useful stuff.
200 cialis coupon cialis daily cialis reviews cialis y deporte cialis tablets for sale cialis online costo in farmacia cialis safe site to buy cialis online weblink price cialis cialis purchasing
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:22 ب.ظ

Amazing a lot of useful tips!
cialis dosage recommendations we choice free trial of cialis cialis 20 mg cut in half i recommend cialis generico non 5 mg cialis generici cialis 20 mg best price cheap cialis cialis professional from usa cialis soft tabs for sale cialis 05
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:35 ق.ظ

Valuable write ups. Regards!
purchase once a day cialis miglior cialis generico cialis dosage recommendations click here to buy cialis try it no rx cialis cialis venta a domicilio buy online cialis 5mg recommended site cialis kanada cialis prices we choice free trial of cialis
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:01 ب.ظ

You said this fantastically.
cialis manufacturer coupon cialis without a doctor's prescription cipla cialis online generic for cialis we choice cialis pfizer india cialis para que sirve cialis in sconto cialis 20mg preis cf cialis 20 mg cost does cialis cause gout
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 04:11 ق.ظ

You suggested this perfectly.
buy cialis online cheapest cialis 5 mg scheda tecnica cialis savings card cialis from canada cialis daily cialis prezzo in linea basso rezeptfrei cialis apotheke generic cialis pro cialis generic tadalafil buy cialis 5mg
buy tadalafil pills
جمعه 9 آذر 1397 04:56 ب.ظ

Cheers! Numerous facts.

cialis para que sirve brand cialis generic comprar cialis 10 espa241a brand cialis generic we like it safe cheap cialis generic cialis at the pharmacy look here cialis order on line wow cialis tadalafil 100mg cialis dosage amounts generic cialis
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 05:09 ق.ظ

You actually suggested it perfectly!
overnight cialis tadalafil callus sublingual cialis online miglior cialis generico prezzo cialis a buon mercato 200 cialis coupon rezeptfrei cialis apotheke does cialis cause gout ou trouver cialis sur le net cialis kaufen wo
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:46 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis soft gels cialis online 200 cialis coupon cialis taglich dose size of cialis cialis prezzo di mercato generic cialis bulk cialis buying cialis overnight
buy cialis medication
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:50 ق.ظ

Cheers, I value it!
cialis generika in deutschland kaufen wow look it cialis mexico cialis mit grapefruitsaft overnight cialis tadalafil buy cialis sample pack buy cialis sample pack tesco price cialis cialis pills price each cialis kaufen cialis super acti
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:20 ب.ظ

Wonderful posts. Kudos.
link for you cialis price venta de cialis canada cialis price thailand online prescriptions cialis how does cialis work 200 cialis coupon cialis cipla best buy cialis in sconto cialis pills price each cialis 20 mg effectiveness
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:16 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of postings!

price cialis wal mart pharmacy cilas buy cheap cialis in uk cialis cuantos mg hay we choice free trial of cialis we like it cialis soft gel side effects of cialis cialis for sale south africa prescription doctor cialis callus
levitra 20mg
جمعه 20 مهر 1397 02:48 ق.ظ

Useful posts. Regards.
buy levitra online levitra online buy levitra online buy levitra 20 mg vardenafil 20mg levitra online buy generic levitra buy levitra generic levitra generic levitra prices
buy generic cialis pills
سه شنبه 10 مهر 1397 03:43 ب.ظ

Thanks a lot, Excellent stuff!
cialis purchasing cialis generico price cialis best cialis prices in england cialis herbs compare prices cialis uk achat cialis en itali online prescriptions cialis cialis kamagra levitra achat cialis en suisse
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 10:27 ق.ظ

Awesome postings. With thanks.
only now cialis for sale in us cialis 5 effetti collaterali cialis australia org callus link for you cialis price cialis tadalafil online cialis tablets cialis farmacias guadalajara cialis 20 mg best price generic cialis 20mg uk
buy vistagra online safe
یکشنبه 1 مهر 1397 12:07 ق.ظ

Awesome stuff. Many thanks!
northwest pharmacies online canadian rx canadian pharmacies without an rx prescription drugs without prior prescription canadian pharmacycanadian pharmacy canadian online pharmacies legitimate canada online pharmacies surrey canadian pharmacies online prescriptions canada medication prices northwest pharmacies online
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:51 ب.ظ

You said it very well.!
overnight cialis tadalafil tadalafil 5mg female cialis no prescription buy cheap cialis in uk cialis coupon prix de cialis cheap cialis cialis name brand cheap cialis for sale are there generic cialis
cialisbuys.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:43 ب.ظ

Seriously many of awesome material!
acheter cialis kamagra cialis cost cialis savings card cialis cuantos mg hay import cialis look here cialis order on line cialis y deporte generic cialis at the pharmacy cialis online nederland cost of cialis per pill
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:00 ق.ظ

You explained that very well!
canada discount drugs cialis cialis 5 mg funziona cialis therapie interactions for cialis cialis en 24 hora cialis generico lilly interactions for cialis cialis for daily use cialis daily reviews i recommend cialis generico
legitimate canadian mail order pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:36 ق.ظ

Reliable forum posts. Thank you!
canadian online pharmacies rated discount canadian pharmacies canadian prescription drugstore how safe are canadian online pharmacies canadian pharmacy uk delivery pharmacy onesource canadian pharmacies stendra canadian pharmacy king northwest pharmacy canada northwest pharmacies
viagra prices
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:48 ق.ظ

Incredible a good deal of good knowledge!
how to buy viagra online without a prescription buy viagra without prescription where to buy real viagra buy viagra super active buying cheap viagra online buy viagra internet sildenafil generic uk buy viagra with prescription online sildenafil pills how to get viagra prescription online
Cialis canada
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:36 ب.ظ

Nicely put. Regards.
5 mg cialis coupon printable cialis pas cher paris cialis price in bangalore cialis 100 mg 30 tablet cialis pills boards cialis rckenschmerzen click here to buy cialis buying brand cialis online order cialis from india cialis pills
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :