تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مدیریت اسید شویی در سیستم های آبیاری قطره ای

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

امروزه با توجه به بحثهای جدی شکل گرفته در زمینه توسعه روشهای آبیاری نوین به منظور استفاده بهینه و موثر از منابع آبی و مقابله با محدودیتهای آبی بوجود آمده در دنیا، موضوع مدیریت و نگهداری این نوع سیستمها نیز مطرح می شود. اعمال صحیح این نوع مدیریت در تداوم بکار گیری این نوع سیستمها و حفاظت از منابع آبی نسبت مستقیم داشته و فرهنگ گسترش صحیح این نوع سیستمها را بهمراه خواهد داشت.
عدم رعایت رفتار صحیح در نگهداری و بهره برداری از این سیستمها عواقب ناگواری در بسیاری از مناطق دنیا بهمراه داشته به طوری که علی رقم سرمایه گذاریهای سنگین در این بخش نه تنها فرهنگ استفاده و گسترش بکارگیری سیستمهای آبیاری رشدی نشان نداده بلکه تاثیر منفی در اذهان و تفکرکشاورزان آن مناطق را بهمراه داشته است.
از این رو متن حاضر قدمی است هر چند کوچک در شناساندن رفتار های عملی در نحوه نگهداری و مدیریت بهره برداری از اینگونه سیستمها. در متن حاضر نخست به مدیریت اسید شویی به منظور پیشگیری از انسداد اجزای سیستمهای آبیاری قطره ای پرداخته شده است، امید است در آینده نزدیک به دیگر ارکان مدیریت بهره برداری و نگهداری سیستمهای آبیاری تحت فشار پرداخته شود.
اسید شویی 
اسید در سیستمهای آبیاری به منظور شستشوی رسوبات تثبیت شده درون لوله ها و قطره چکانها که ناشی از مواد شیمیایی محلول در آب آبیاری می باشد کاربردهای فراوانی دارد. این نوع رسوبات یا از آب آبیاری ناشی شده(به دلیل وجود بی کربنات و کربنات کلسیم به میزان بالاتر از حد مجاز 200 ppm ) و یا به دلیل بکار گیری و تزریق کودهای محلول نا مرغوب در آب آبیاری بوجود می آید. جهت تزریق کود به درون سیستم آبیاری می بایست از کودهای اسیدی که خود به دلیل داشتن pH بسیار پایین موجب نگهداری مناسب سیستم می شوند استفاده نمود.
البته از اسید علاوه بر بر طرف نمودن انسداد در قطره چکانها ، جهت ارتقای مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه نیز استفاده می گردد که در این مورد پس از آزمایش خاک با کارشناس خاکشناسی خبره می بایست مشورت شود.

نحوه اسید شویی
جهت اجرای موثر اسید شویی می بایست pH آب آبیاری هنگام کار در سیستم بین 2 الی 3 پایین آورده شود در این حالت آب آبیاری قادر خواهد بود ذرات رسوب درون قطره چکانها و لوله ها را حل کرده و به بیرون هدایت کند.
همگام تزریق اسید دقت شود به ریشه های حساس گیاهان صدمه ای وارد نشود. در صورت رعایت موارد زیر میزان خسارت احتمالی به ریشه گیاهان به حداقل خواهد رسید:
1- قبل از تزریق اسید با آبیاری میزان آب موجود در خاک را به ظرفیت مزرعه برسانید(در این حالت اسید به محض ورود به خاک رقیق شده و میزان خسارت به حداقل می رسد)
2- مدت تزریق اسید در شبکه به دقت محاسبه شود. 
3- پس از تزریق اسید به شبکه سیستم به مدت حداقل 1 ساعت به حالت خاموش در آید تا اسید به صورت کامل رسوبات را حل نماید. با انجام این عمل خاصیت اسیدیته محلول خروجی نیز
کاهش می یابد.
4- پس از خروج اسید از سیستم، شبکه حداقل برابر مدت تزریق اسید با آب شستشو داده شود.
5- جهت اطمینان بیشتر از خروج اسید از محیط رشد ریشه بهتر است به مدت 2 ساعت خاک زراعی تحت آبیاری قطره ای قرارگیرد.
توجه نمایید در هنگام کار با انواع اسید تمامی نکات ایمنی لازم در هنگام بکار گیری و تزریق آن را رعایت نموده و هنگام رقیق نمودن اسید همواره اسید را به آب اضافه نمایید. از آنجایی که برخی از فلزات مانند آهن در برابر اسید مقاوم نیستند بنابر این قبل از تزریق اسید به درون سیستم از جنس کلیه قطعات نصب شده بر روی سیستم خود آگاه شوید. لوازم ساخته شده از جنس پلی اتیلن و پی وی سی معمولا در برابر اسید مقاوم هستند.
اسیدهای مناسب جهت شستشوی سیستم به شرح زیر می باشد:
- اسید هیدروکلریک
- اسید سولفوریک
- اسید فسفریک

محاسبه زمان تزریق اسید درون سیستم
جهت تزریق اسید درون سیستم می بایست اسید درون کل سیستم نفوذ کرده و کل بخشهای آن را از رسوب شستشو دهد. به همین دلیل باید اطلاعاتی نظیر فاصله محل تزریق تا دورترین عضوسیستم (L) و حداقل سرعت حرکت آب درون لوله آبیاری (V) دراختیار باشد.
با داشتن اطلاعات فوق و با استفاده از فرمول زیر می توانزمان مناسب جهت تزریق اسید به درون سیستم را به نحوی که اثر حل کنندگی اسید در کل سیستم بروز کند بدست می آید:
T=L / V
که در آن: v حداقل سرعت آب درون لوله بر حسب متر بر ثانیه (m/s) ، L فاصله محل تزریق از دورترین خروجی دریپر بر حسب متر (m) و T زمان لازم جهت تزریق اسید درون سیستم
بر حسب ثانیه (s) می باشد.
بدین ترتیب با تزریق اسید در مدت زمان بدست آمده مطمئن خواهیم بود که اسید به تمام بخشهای سیستم راه یافته است.

نحوه کالیبره کردن اسید در آب آبیاری(نسبت اسید موردنیاز در آب)
جهت برآورد نسبت اسید مورد نیاز درآب آبیاری می بایست جهت هر ایستگاه آزمایش جداگانه ای صورت داد. مثال زیر اقدامات لازم جهت انجام آزمایش فوق را تشریح می کند:
آب آبیاری چاهی دارای pH 7.5 می باشد، pH مورد نیاز جهت شستشو معمولا 2 الی 3 می باشد. جهت انجام آزمایش ظرف 10لیتری از آب آبیاری را آماده کرده و با کاغذ مخصوص pH متر، pH آن را اندازه می گیریم (pH=7.5) . در مراحل مختلف و در هر مرحله 1 میلیلیتر از اسید مورد نظر را به ظرف اضافه
کرده و مجددا pH را اندازه میگیریم تا pH مورد نظر به عدد 2 نزدیک شود. در این آزمایش برای 10 لیتر آب 6 میلیلیتر اسید مصرف شد تا pH به عدد 2 برسد. بنابراین نسبت اسید مورد نیاز 600 میلیلیتر به ازای هر 1000 لیتر می باشد.

محاسبه دبی تزریق اسید درون سیستم
با داشتن اطلاعاتی نظیر دبی کل سیستم Q برحسب متر مکعب در ساعت (m3/h) و نسبت اسید مورد نیازR بر حسب میلیلیتر در متر مکعب (ml/m3) می توان میزان دبی مورد نیاز جهت تزریق اسید I بر حسب میلیلیتر در ساعت (ml/h) را مشخص نمود:
I = R . Q
میزان کل اسید مورد نیاز جهت تزریق با استفاده از زمان مورد نیاز بدست آمده از محاسبات پیشین بدست خواهد آمد.
مثال: در سیستم آبیاری مزرعه ای 30 دقیقه زمان لازم است تا آب به دورترین نقطه سیستم برسد. دبی کل سیستم 31 مترمکعب در ساعت و بر اساس آزمایش فوق غلظت اسید مورد نیاز درون سیستم 600 میلیلیتر در متر مکعب می باشد. میزان دبی تزریق اسید به سیستم چه میزان است ؟
I = R . Q , I= 31 . 600 , I = 18,600 ml/h ,
I=18.6 lt/h
بنابراین دبی تزریق اسید می بایست برابر 18.6 لیتر در ساعت باشد و این عمل به مدت 30 دقیقه ادامه داشته باشد. پس میزان کل اسید مورد نیاز ما 9.3 لیتر می باشد.

لوازم مورد نیاز جهت اسید شویی
جهت تزریق اسید به درون سیستم آبیاری همان لوازمی بکار میرود که در هنگام تزریق کود از آنها استفاده می شود مکانیزم سیستمهای آبیاری قطره ای به صورتی است که با راندمان بالای 85 در صد آب مورد نیاز تبخیر و تعرق گیاه را به محیط رشد ریشه ها می رساند همین امر و همچنین ارزش بالای کودهای مورد نیاز گیاه موجب گشته تا از سالها پیش متخصصین تغزیه گیاه به فکر رساندن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به همین شیوه با راندمان بالا باشند(Fertigation). راههایی که تا کنون جهت تزریق کود و اسید در سیستمهای
آبیاری بکار گرفته شده متنوع می باشد. یکی از بصرفه ترین و موثر ترین این شیوه ها استفاده از ونتوری تزریق کننده (Mazzei Injector) می باشد که با راندمان بسیار بالا و با غلظت کاملا یکنواخت محلول کود را به درون سیستم هدایت می کند. مسئله مهمی که در این پروسه هنگام تزریق کود جلوه می کند درصد حلالیت کود، درجه اشباع و pH آن می باشد.
متاسفانه بکارگیری کودهایی با کیفیت بسیار نازل باعث بروز خساراتی جبران ناپذیر به سیستم آبیاری می شوند. در این
زمینه و قبل از تهیه کود جهت تزریق بدرون سیستم آبیاری می بایست با کارشناسان مربوطه مشورت شود. اخیرا کودهای UNEC علاوه بر تامین نیاز غذایی گیاهان، با پایین آوردن pH آب آبیاری در حد 4-3 باعث عدم رسوب گذاری املاح محلول در آب گشته و علاوه بر آن بتدریج با عث شستشوی رسوبات پیشین نیز
می گردند. این نوع کودها در حال حاضر بسیار مطرح بوده و هر سال استفاده کنندگان از سیستمهای آبیاری مخصوصا سیستمهای قطره ای را به خود جلب می کند.
http://www.1az4.com/Post-2657.aspx

vardenafil 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:23 ب.ظ

Nicely put, Regards.
buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo vardenafil buy levitra generic levitra 20 mg bayer prezzo levitra buy generic levitra vardenafil levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra
Buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 01:11 ب.ظ

Great posts. Appreciate it!
cialis purchasing cialis 20 mg best price interactions for cialis cialis lowest price cialis 100 mg 30 tablet cialis venta a domicilio cialis cipla best buy we use it 50 mg cialis dose cialis online nederland cialis patentablauf in deutschland
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 08:21 ق.ظ

With thanks. Quite a lot of write ups!

link for you cialis price cialis daily reviews buying brand cialis online cialis 100mg suppliers cialis name brand cheap bulk cialis cialis great britain cialis generico where cheapest cialis buy original cialis
Buy cialis
شنبه 7 مهر 1397 08:28 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis generico lilly fast cialis online calis cialis online napol cialis usa cost cialis generico in farmacia venta cialis en espaa cialis name brand cheap cialis generico in farmacia cialis en mexico precio
canadian prescriptions online
شنبه 31 شهریور 1397 09:58 ب.ظ

Terrific material. Thanks a lot.
canadian pharmacy meds canadian medications pharmacy canadian pharcharmy online24 canadian medications list pharmacy near me online canadian pharmacy pharmacy onesource canadian viagra canada medication cost canadian pharmaceuticals for usa sales
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:43 ق.ظ

Thanks, Good information!
cialis online fast cialis online rx cialis para comprar cialis kamagra levitra chinese cialis 50 mg generic cialis pill online buy cialis buying cialis in colombia cialis coupons printable cialis prices
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 01:30 ق.ظ

With thanks. Good stuff.
are canadian online pharmacies safe most reliable canadian online pharmacies pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacies legal online pharmacies mexico pharmacy canada 24 canadian medications list canadian government approved pharmacies canada viagra canadian pharmacies stendra
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:13 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
generic viagra uk pharmacy order online pharmacy buy cheapest viagra online viagra purchase online uk buy viagra buy generic sildenafil buy original viagra viagra online rx how to buy viagra online uk buying viagra online without prescription
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:19 ب.ظ

Thanks a lot, Fantastic stuff!
what is cialis cialis prezzo al pubblico brand cialis generic import cialis recommended site cialis kanada cialis pills in singapore precios cialis peru cialis super kamagra generico cialis mexico chinese cialis 50 mg
http://buycialisonla.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:37 ق.ظ

Really a good deal of amazing facts.
buy name brand cialis on line side effects for cialis cialis wir preise pastillas cialis y alcoho brand cialis nl how does cialis work buying cialis overnight buy cheap cialis in uk cialis italia gratis viagra vs cialis
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:14 ب.ظ

Well voiced certainly! !
cialis for sale in europa cialis prezzo in linea basso rx cialis para comprar cialis 20 mg effectiveness price cialis best cheap cialis achat cialis en suisse cialis authentique suisse buy cialis online nz generic cialis in vietnam
viagra pharmacy prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:50 ق.ظ

Awesome info. With thanks!
viagra order online viagra pharmacy online how to get viagra get a viagra prescription viagra tablets online buy viagra online with a prescription buy viagra uk pharmacy buy viagra uk online buying viagra cheap generic viagra online
kawanboni.com
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:11 ب.ظ

You have made your position very nicely..
where to buy cialis in ontario prezzo di cialis in bulgaria dosagem ideal cialis cialis taglich cialis generico postepay cialis sale online only now cialis for sale in us buy cialis cheap 10 mg tadalafil 5mg cialis tablets australia
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:41 ق.ظ

Regards! I value it!
cialis canada on line cialis 100 mg 30 tablet cialis 30 day trial coupon cialis online tadalafil 10 mg cialis preise schweiz cialis official site cialis pas cher paris buying cialis overnight wow cialis 20
Viagra lowest price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:46 ق.ظ

You actually explained it terrifically!
buying generic viagra online cheap viagra pharmacy cheap online pharmacy usa buy viagra professional can you buy viagra without prescriptions buy viagra without prescription online how can i buy viagra viagra with prescription online where to get viagra prescription buy viagra using paypal
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 03:50 ق.ظ

Amazing quite a lot of valuable knowledge!
cialis sale online enter site 20 mg cialis cost cialis generic side effects of cialis cialis en 24 hora prices on cialis 10 mg cialis pills in singapore we like it safe cheap cialis try it no rx cialis tadalafil
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 02:28 ق.ظ

Reliable facts. Regards.
cialis 20 mg cost rezeptfrei cialis apotheke buy cheap cialis in uk cialis 5mg dosagem ideal cialis cialis 5 mg scheda tecnica american pharmacy cialis order a sample of cialis cialis 100 mg 30 tablet click now cialis from canada
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:41 ق.ظ

Regards, I appreciate this!
generic cialis 20mg tablets generic cialis tadalafil cialis purchasing enter site natural cialis cialis prices callus cialis 5 mg get cheap cialis generic cialis levitra link for you cialis price
hollowitinerary67.snack.ws
چهارشنبه 18 مرداد 1396 12:32 ب.ظ
This is very fascinating, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look ahead to seeking more of your fantastic post.
Also, I've shared your site in my social networks
What do you do for a strained Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:43 ب.ظ
Pretty component of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to say
that I acquire actually loved account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing in your feeds and even I achievement you get right of entry to consistently rapidly.
foot pain in the arch
دوشنبه 12 تیر 1396 07:30 ب.ظ
These are actually impressive ideas in concerning blogging.
You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 10:28 ب.ظ
great put up, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not realize this.

You should proceed your writing. I'm sure, you have a
huge readers' base already!
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 02:07 ب.ظ
Magnificent site. Lots of helpful info here. I'm sending it to some friends ans also sharing
in delicious. And obviously, thank you to your sweat!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 03:32 ق.ظ
You're so cool! I don't believe I've read through a single thing like that before.
So wonderful to find another person with some original thoughts on this subject.
Really.. many thanks for starting this up. This website is
one thing that's needed on the internet, someone with a bit of
originality!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:08 ب.ظ
What's up it's me, I am also visiting this website on a regular
basis, this web site is really pleasant and the visitors are genuinely sharing pleasant thoughts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :